Internetová encyklopedie dějin Brna

Ludwig Eduard Zehnmark

  Ludwig Eduard Zehnmark


  • * 1751/1753 Brno – † 1814 Lemberg (Ukrajina)


  • dramatik, překladatel


  • rodné jméno

   i Zehnmarkt


  • bydliště

   Olomouc,
   Brno,
   Vídeň


  • vzdělání

   studium na univerzitách v Brně, Olomouci, Vídni


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   profesor na mimořádné stolici literární historie v Olomouci,
   univerzita v Brně (od roku 1776),
   profesor světových dějin ve Lvově (od roku 1784),
   odchod do penze (1811)


  • poznámky

   Napsal řadu popularizujících literárněhistorických, historických a filozofických spisků a úvah.
   Spolupracoval s brněnským městským divadlem na Zelném trhu pod vedením R. Waitzhofera a uvedli zde řadu upravených italských komických oper. V tom také pokračoval s novým ředitelem brněnské scény J. B. Bergobzoomem.


  • prameny, literatura


  • autor


Aktualizováno: 09. 12. 2017