Internetová encyklopedie dějin Brna

Johann Paulus Herring

  Johann Paulus Herring


  • * 14.2.1758 Tennenlohe bei Erlangen – † 15.1.1836 Brno


  • obchodník a podnikatel; mecenáš


  • šlechtický predikát

   rytíř von Herring (povýšen 3. 8. 1815)

  • národnost

   německá


  • zajímavé okolnosti

   Zakladatel obchodního domu Herringů v Brně (1791). Od roku 1801 podnikal v důlním průmyslu. V roce 1802 založil kutací společnost "Herring". Od roku 1803 "Ritter Herring u. Comp."
   Je považován za zakladatele dnešní Zastávky u Brna (původně Segen Gottes - Boží Požehnání).


  • bydliště

   Brno, náměstí Svobody 8


  • vzdělání

   obchodní příručí fy Herzogenrath

  • vyznamenání a pocty

   rytířský kříž císaře Leopolda (1810)

  • jiné pocty

   povýšen císařem do rytířského stavu (3. 8. 1815),
   udělen inkolát (20. 3. 1816)


  • zaměstnání

   velkoobchodník

  • politická orientace

   německý liberál

  • odborné a zájmové organizace

   C.k. Moravskoslezská společnost pro povznesení orby, přírodovědy a vlastivědy


  • čestný hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 22a , hrob č. 10 (novogotickou rodinnou hrobku vytvořil v roce 1851 Josef Fuss)

  • pojmenováno

   Herringův palác (náměstí Svobody 8, Brno)


  • poznámky

   V roce 1793 získal na 15 let privilegium k převzetí zastavárny Abrahama Greisingera a Josefa Vincence Müllera. S tímto privilegiem spojeno vydávání týdeníku Brünner Zeitung der. k. k. priv. Mährischen Lehenbank (Herring privilegium využíval do roku 1811, poté přešlo vydávání novin na moravské stavy).
   V roce 1794 založil Herring ve spojení s Johannem Karlem Endsmannem a Josefem Vincenzem Müllerem továrnu na sukno v Křižanově a továrnu na zpracování kůže. Část získaného kapitálu tezauroval do nákupu velkostatku Habrovany (okr. Vyškov).
   Angažoval se také jako funkcionář a posléze představený brněnské evangelické obce (např. církvi a škole věnoval ročně přes 1 500 zlatých podpory). Svou náklonnost k C. k. moravskoslezské Společnosti, jejímž byl členem od roku 1816, vyjádřil darem bohatého, fyzikálními přístroji plně vybaveného kabinetu, který se stal ozdobou brněnského Františkova muzea.
   Protože jeho manželství zůstalo bezdětné, krátce před smrtí adoptoval svého synovce Ernsta Johanna a neteř Františku (Historická encyklopedie podnikatelů uvádí "synovce Františka" - Menš.). Adopce se uskutečnila až po jeho smrti, 10. 3. 1836.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Jakob Friedrich Schöll (Schoell)
   ředitel a společník barvírny


  • partneři

   Franziska Anna Susana Ellinger (Unger, ovdovělá Müller, ovdovělá Herring)
   sňatek: 4. 10. 1795, Brno


  • děti

   Ernst Johann Herring
   synovec, kterého adoptoval


  • sourozenci

   Andreas Herring


  • ulice

   náměstí Svobody
   bydliště


  • stavby

   Národní památkový ústav
   náměstí Svobody 8/72
   po J. P. Herringovi je palác pojmenován
   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Fl, Menš


Aktualizováno: 01. 01. 2019