František Hlaváč

* 26.11.1898 Lubno (dnes Frýdlantu nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek) – † 22.1.1944 Brno (zemská nemocnice)


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

„Poželte, bratři, padlých hrdinů,
jich nehodno, by tleli v zapomnění!
Byli to muži! V světě celém není
těch, kdož jsou více hodni vavřínů.
(verše J. V. Sládka na úmrtním oznámení pana učitele Hlaváče)


příčina úmrtí

otrava krve (Blutvergiftung)


bydliště

Kyjov, Brandlova 9,
Brünn, Kounitz Kolegium (uvedeno v úmrtním protokolu -Menš)


vzdělání

reálné gymnázium v Místku,
český učitelský ústav ve Slezské Ostravě (1921 zkouška učitelské dospělosti, 1923 vysvědčení způsobilosti k vyučování na obecných školách s jazykem československým), později složil doplňující zkoušky pro školy měšťanské (odborný učitel matematiky, přírodopisu a přírodozpytu)


vyznamenání a pocty

medaile MNO


jiné pocty

štábní kapitán in memoriam


zaměstnání

Pržno (okres Frýdek-Místek),
Ropice (okres Frýdek-Místek),
Skoronice (okres Hodonín),
obecná škola v Kyjově,
odborný učitel, měšťanská škola chlapecká v Kyjově,
v době úmrtí uvedeno „vězeň (Häftling)“


odborné a zájmové organizace

Sokol Kyjov,
člen obecního zastupitelstva v Kyjově,
předseda Rady starších církve československé


poznámky

Do protinacistického odboje se zapojil v ON v kyjovské organizaci. Gestapem zatčen koncem září 1943, převezen do Uherského Hradiště k výslechům, odtud deportován do Brna.
Ze zápisu v úmrtním protokolu vyplývá, že byl vězněn v Brně v Kounicových kolejích, s otravou krve převezen do nemocnice u sv. Anny, kde zemřel. Zpopelněn v Krematoriu města Brna 25. 1. 1944. Popel rodině vydán nebyl, ale protože zemřel František Hlaváč v nemocnici, dostala manželka jeho osobní věci (snubní prsten a hodinky). Rodinný přítel připravil úmrtní oznámení s fotografií zemřelého, které se rozesílalo přátelům a známým.
Zápis o úmrtí v zemské nemocnici původně zapsán do katolické matriky, po upřesnění vyznání škrtnut (-Menš).
Také kyjovský farář CČS Jan Slaměna udělal při bohoslužbách na Františka Hlaváče zvláštní vzpomínku.
Oficiální oznámení o úmrtí (úmrtní list) dostala rodina 11. 2. 1944, ale již krátce po 22. lednu paní Hlaváčovou tajně navštívil neznámý lékař z Brna, který ji o smrti manžela přinesl informaci. Všechny tyto zdánlivě „drobné příhody“ byly v době okupace velmi riskantní a jsou dokladem statečnosti českých lidí (-Menš).osoby

Vladimír Dunděra
přítel, spolupracovník v odboji Karel Kallab
spolupráce v odboji Vladimír Štěrba
spolupráce v odboji

osoba na objektech

učitelé Země moravskoslezské
pamětní deska: Moravské náměstí 6/01Menš


Aktualizováno: 27. 03. 2024