Internetová encyklopedie dějin Brna

František Hlaváč

  František Hlaváč


  • * 26.11.1898 Lubno, okr. Frýdek – † 22.1.1944 Brno, Nemocnice u sv. Anny


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   „Poželte, bratři, padlých hrdinů,
   jich nehodno, by tleli v zapomnění!
   Byli to muži! V světě celém není
   těch, kdož jsou více hodni vavřínů.
   (verše J. V. Sládka na úmrtním oznámení pana učitele Hlaváče)

  • příčina úmrtí

   otrava krve (Blutvergiftung)


  • bydliště

   Kyjov, Brandlova 9,
   Brünn, Kounitz Kolegium (uvedeno v úmrtním protokolu -Menš)


  • vzdělání

   reálné gymnázium v Místku,
   český učitelský ústav ve Slezské Ostravě (1921 zkouška učitelské dospělosti, 1923 vysvědčení způsobilosti k vyučování na obecných školách s jazykem československým), později složil doplňující zkoušky pro školy měšťanské (odborný učitel matematiky, přírodopisu a přírodozpytu)

  • vyznamenání a pocty

   medaile MNO

  • jiné pocty

   štábní kapitán in memoriam


  • zaměstnání

   Pržno na Frýdecku,
   Ropice u Českého Těšína,
   Skoronice,
   obecná škola v Kyjově,
   odborný učitel, měšťanská škola chlapecká v Kyjově,
   v době úmrtí uvedeno „vězeň (Häftling)“

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol Kyjov,
   člen obecního zastupitelstva v Kyjově,
   předseda Rady starších církve československé


  • poznámky

   Do protinacistického odboje se zapojil v ON v kyjovské organizaci. Gestapem zatčen koncem září 1943, převezen do Uherského Hradiště k výslechům, odtud převezen do Brna.
   Ze zápisu v úmrtním protokolu vyplývá, že byl vězněn v Brně v Kounicových kolejích, s otravou krve převezen do nemocnice u sv. Anny, kde zemřel. Zpopelněn v Krematoriu města Brna 25. 1. 1944. Popel rodině vydán nebyl, ale protože zemřel František Hlaváč v nemocnici, dostala manželka jeho osobní věci (snubní prsten a hodinky). Rodinný přítel připravil úmrtní oznámení s fotografií zemřelého, které se rozesílalo přátelům a známým.
   Také kyjovský farář CČS Jan Slaměna udělal při bohoslužbách na Františka Hlaváče zvláštní vzpomínku.
   Oficiální oznámení o úmrtí (úmrtní list) dostala rodina 11. 2. 1944, ale již krátce po 22. lednu paní Hlaváčovou tajně navštívil neznámý lékař z Brna, který ji o smrti manžela přinesl informaci. Všechny tyto zdánlivě „drobné příhody“ byly v době okupace velmi riskantní a jsou dokladem statečnosti českých lidí (-Menš).


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Vladimír Dunděra
   přítel, spolupracovník v odboji Vladimír Štěrba
   spolupráce v odboji


  • partneři

   Františka Hlaváčová (Rusňáková)
   sňatek: 1925


  • děti

   Jan Hlaváč
   Danuše Hlaváčová


  • rodiče

   Jan Hlaváč
   Žofie Hlaváčová (Marhalíková)


  • osoba na objektech

   učitelé Země moravskoslezské
   pamětní deska: Moravské náměstí 6/01


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 21. 11. 2017