MUDr. Květoslava Pochopová, CSc.

* 11.4.1921 Brno – † 5.6.2007 Brno


kardioložka, fyzioterapeutka
dítě osobnosti: Ludvík Pochop
sestra osobnosti: doc. PhDr. Vlastislava Medunová, CSc.


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

v roce 1956 pracovala jako vedoucí fyzikální terapie v československé nemocnici v Čon-Džinu v Koreji


bydliště

Brno, Lužova 25 (1948)


vzdělání

1933–1940 státní reálné gymnázium v Brně-Husovicích,
1945–1949 Lékařská fakulta a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity - medicína tělesná výchova (1979 titul CSc.)


dílo

- Systematika a metodika léčebné tělesné výchovy u vnitřních onemocnění. Brno 1976 (spolu s Vlastou Medunovou a Maricou Potočkovou), Brno 1986, 2. vydání (spolu s Aloisem Brázdou a Maricou Potočkovou).
- Pohybová léčba u srdečně chorých. Brno 1991, 1994, 2. doplněné vydání (vždy spolu s Vlastou Medunovou).

Všechny uvedené práce vznikly jako učební text pro kursy a pomaturitní speciální studium v Ústavu pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků v Brně.


zaměstnání

Státní psychiatrická léčebna v Brně-Černovicích,
Katedra tělovýchovného lékařství Lékařské fakulty v Brně,
Fakultní nemocnice na Pekařské ulici v Brně,
Ústav pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků


odborné a zájmové organizace

AC Moravská Slavia Brno (do klubu přišla v roce 1941, věnovala se sprintu, dálce a výšce; ještě v roce 1945 byla v celostátních tabulkách uváděna jako 3. nejrychlejší žena u nás)


hrob

Židenický hřbitov, Balbínova 55, skup. 2, hrob č. 75 (kenotaf?)


poznámky

Na hřbitově v Brně-Židenicích se na hrobě rodiny Dočekalovy nachází deska s textem:
„Doc. PhDr. Vlasta Medunová, CSc. //
MUDr. Květa Pochopová, CSC. //
in memoriam" //
Je to snad kenotaf (? -Menš).
(Údaje k životopisu doplnil pro naši encyklopedii dne 13. 11. 2010 pan Ladislav Zouhar, děkujeme.)prameny, literaturaulice

Lužova
bydliště doložené v roce 1948


stavby

Židenický hřbitov
Balbínova 55
místo posledního odpočinku


Menš, Kal


Aktualizováno: 25. 04. 2023