Josef Arnold

* 24.12.1824 Ingolstadt (Německo) – † 12.8.1887 Brno


stavitel a kamenický mistr


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

V pozůstalostním řízení svému dědici zanechal 88 000 zlatých. Firmu přejal osvojený synovec.


bydliště

Brno, Jesuitská 29


vzdělání

1841–1847 studium na polytechnice a Akademii výtvarných umění v Mnichově


vyznamenání a pocty

v roce 1875 od císaře Františka Josefa I. obdržel zlatý čestný kříž,
roku 1884 obdržel řád Františka Josefa I.,
byl i nositelem rytířského kříže řádu sv. Řehoře,
papež mu udělil řád Sylvestra (Sylvesterorden)


dílo

zobrazit


zaměstnání

po studiích byl zaměstnán jako dílovedoucí královské stavební inspekce v Mnichově; později pracoval v Řezně a ve Vídni (tam mj. u H. von Ferstela),
od roku 1851 do konce života působil v Brně, kde v roce 1853 získal oprávnění stavitele a kamenického mistra,
vedle stavební firmy vlastnil také cihelny, kamenolomy, kamenické dílny a vzorkovnu stavebnin (v letech 1860–1870 u něj byl zaměstnán E. Exner)


odborné a zájmové organizace

člen brněnského obecního výboru (1870–1888),
člen mnoha spolků a institucí,
předseda spolku pro obnovu kostela sv. Jakuba Většího


poznámky

v Bavorsku měl nemanželského syna
osoby

Ottokar Franz Burghart
J. Arnold byl svědkem při sňatku O. Burgharta František Alois Dvořák
Josef Arnold byl svědkem při sňatku Františka Aloise Dvořáka, protože byl kmotrem jeho nevěsty Marie Růžičkové Marie Dvořáková
Josef Arnold byl spolu s manželkou Kateřinou kmotrem při křtu Marie Dvořákové, rozené Růžičkové Eduard Exner
Ed. Exner byl u Josefa Arnolda zaměstnán Moritz Kellner von Brünnheim
spolupráce na stavbě městského sirotčince a "Kombinovaného" regulační plánu okružní třídy
další osoby (2)...ulice

Jesuitská
bydliště


stavby

Nájemný dům Carla Adolfa Ripky von Rechthofen
Benešova 8/602
(autor projektu)
Schoellerův palác
Cejl 50/157
stavitel
Palác G. A. von Schoellera
Cejl 50a/866
(autor projektu paláce)
Nájemný dům s obchody
Česká 6/156-159
autor bohatě zdobeného portálu
Psychiatrická léčebna
Húskova 2/1123
(stavitel, který zahájil stavební práce)

další stavby (13)...


události

20. 6. 2000
Slavnostní otevření zrekonstruované budovy Lékařské fakulty na Komenského náměstí
stavitel
19. 11. 1872
Otevření městského sirotčince
budovu sirotčince postavil
28. 6. 1868
Otevření tělocvičny v Údolní ulici
stavitel


Lk, Jord


Aktualizováno: 12. 08. 2016