Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Esch

  Josef Esch


  • * 1784 Bonn – † 1.6.1854 Brno


  • architekt, vrchní stavební ředitel brněnského místodržitelství


  • vzdělání

   studia filozofie, matematiky, fyziky a architektury v Bonnu, Mergentheimu, Řezně a ve Vídni


  • dílo

   Po příchodu do Brna v roce 1835 se věnoval parkovým úpravám pevnostních valů a Koliště mezi Ferdinandovou a Novou branou s propojením na Františkov (Denisovy sady).
   Podílel se i na úpravách budov (projektoval např. v roce 1842 nadstavbu druhého patra a stavbu příčného křídla na Špilberku nebo v letech1843–1846 přestavbu soudu a věznice na Cejlu 72)


  • zaměstnání

   praxe u dvorního architekta K. von Moreau ve Vídni,
   1807–1809 pracoval na českých panstvích F. von Dietrichsteina,
   od roku 1811 u zemského stavebního ředitelství v Praze,
   mezitím jako inženýr u několika českých krajských úřadů,
   od roku 1828 zpět na pražském stavebním ředitelství,
   v roce 1835 jmenován stavebním ředitelem a roku 1836 vrchním stavebním ředitelem u brněnského místodržitelství, kde působil až do konce života,
   v roce 1850 jmenován vrchním stavebním inspektorem na Moravě


  • prameny, literatura


  • autor

   Lk


Aktualizováno: 19. 08. 2017