Josef Esch

* 1784 Bonn – † 1.6.1854 Brno


architekt, vrchní stavební ředitel brněnského místodržitelství


vzdělání

studia filozofie, matematiky, fyziky a architektury v Bonnu, Mergentheimu, Řezně a ve Vídni


dílo

Po příchodu do Brna v roce 1835 se věnoval parkovým úpravám pevnostních valů a Koliště mezi Ferdinandovou a Novou branou s propojením na Františkov (Denisovy sady).
Podílel se i na úpravách budov (projektoval např. v roce 1842 nadstavbu druhého patra a stavbu příčného křídla na Špilberku nebo v letech 1843–1846 přestavbu soudu a věznice na Cejlu 72).


zaměstnání

praxe u dvorního architekta K. von Moreau ve Vídni,
1807–1809 pracoval na českých panstvích F. von Dietrichsteina,
od roku 1811 u zemského stavebního ředitelství v Praze,
mezitím jako inženýr u několika českých krajských úřadů,
od roku 1828 zpět na pražském stavebním ředitelství,
v roce 1835 jmenován stavebním ředitelem a roku 1836 vrchním stavebním ředitelem u brněnského místodržitelství, kde působil až do konce života,
v roce 1850 jmenován vrchním stavebním inspektorem na Moravě


prameny, literatura

Lk


Aktualizováno: 27. 05. 2020