PhDr. František Pospíšil

* 5.6.1885 Skaštice u Kroměříže – † 24.4.1958 Bolešov u Ilavy na Západním Slovensku


etnograf a muzejník


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Největší pozornost ve své muzejní a etnografické činnosti věnoval:
- studiu Moravských Charvátů (Mikulovsko) - pořizoval zvukové záznamy jejich písní a řeči
- výzkumu mečových tanců - snažil se zachovat jejich znalost pro budoucí generace prostřednictvím fotografií a filmových záznamů
- studiu jihozápadních indiánských kmenů se zachovalou původní kulturou - především se jednalo o tzv. Pueblany (např. indiáni Hopi, Zuni, Tewa), Navahy a Apače.


bydliště

Brno, Koliště 5


vzdělání

obecná škola ve Skašticích,
od roku 1896 gymnázium v Kroměříži (ukončeno maturitou 21. 7. 1904),
1904 Bohoslovecká fakulta vídeňské univerzity (obor teologie - studium nedokončeno; strávil zde jen rok),
od roku 1905 Filosofická fakulta Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze - obor čeština a němčina (studium ukončeno státní zkouškou z němčiny v roce 1908, z češtiny až 15. 5. 1912),
veřejně promován na doktora filosofie (listopad 1917)


vyznamenání a pocty

jugoslávský řád sv. Sávy IV. třídy (za badatelskou činnost v oblasti výzkumu balkánských zbrojných tanců)


dílo

zobrazit


zaměstnání

od září 1910 provizorní asistent na hospodářské škole v Přerově (výuka češtiny, němčiny, dějepisu),
v červenci 1912 přeložen jako definitivní asistent na hospodářskou školu (o rok později se zde stal skutečným učitelem IX. hodnostní třídy - výuka češtiny, němčiny, dějepisu, zeměpisu a nauky o terénu),
16. 8. 1915 vojenská služba u 13. střeleckého pluku v Olomouci, pak přidělen jako rentgenolog a radiolog do záložní nemocnice na Novém městě v Olomouci,
od roku 1917 návrat zpět do školství (udělen titul středoškolského profesora),
1920 přeložen do Moravského zemského muzea v Brně (trvale až v roce 1923) - zde se v roce 1922 stal kurátorem národopisného oddělení (v této funkci podnikl řadu studijních cest do zahraničí),
po skončení 2. světové války odešel do ústraní na rodinný statek manželky v Bolešově


odborné a zájmové organizace

zakládající člen Národopisné společnosti českoslovanské v Praze,
anglická prestižní organizace Folklore Society,
Vlastenecký spolek muzejní v Olomouci,
Svaz českých muzeí vlastivědných,
Československo-jihoslovanská liga v Brně,
Ševčenkova vědecká společnost ve Lvově,
Gesellschaft für Völkerkunde Leipzig,
The English Folk Dance Society, později The American Folk Dance Society, The American Folklore Societyprameny, literatura

osoby

Edmund Küttler
spolu úzce spolupracovali


partneři

Marie Pospíšilová (Červinková)
sňatek: v Kapli sv. Antonína Paduánského na Blatnické hořeulice

Koliště
bydliště


související odkazy

mapa
matriční záznam - N
MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 7981, Matrika narozených Kroměříž - Panny Marie 1854–1892, s. 139.


Studentský záznam


Aktualizováno: 19. 04. 2020