Internetová encyklopedie dějin Brna

František Pospíšil

  PhDr. František Pospíšil


  • * 5.6.1885 Skaštice u Kroměříže – † 24.4.1958 Bolešov u Ilavy na Západním Slovensku


  • etnograf a muzejník


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Největší pozornost ve své muzejní a etnografické činnosti věnoval:
   - studiu Moravských Charvátů (Mikulovsko) - pořizoval zvukové záznamy jejich písní a řeči
   - výzkumu mečových tanců - snažil se zachovat jejich znalost pro budoucí generace prostřednictvím fotografií a filmových záznamů
   - studiu jihozápadních indiánských kmenů se zachovalou původní kulturou - především se jednalo o tzv. Pueblany (např. indiáni Hopi, Zuni, Tewa), Navahy a Apače.


  • bydliště

   Brno, Koliště 5


  • vzdělání

   obecná škola ve Skašticích,
   od roku 1896 gymnázium v Kroměříži (ukončeno maturitou 21. 7. 1904),
   1904 Bohoslovecká fakulta vídeňské univerzity (obor teologie - studium nedokončeno; strávil zde jen rok),
   od roku 1905 Filosofická fakulta Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze - obor čeština a němčina (studium ukončeno státní zkouškou z němčiny v roce 1908, z češtiny až 15. 5. 1912),
   veřejně promován na doktora filosofie (listopad 1917)

  • vyznamenání a pocty

   jugoslávský řád sv. Sávy IV. třídy (za badatelskou činnost v oblasti výzkumu balkánských zbrojných tanců)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   od září 1910 provizorní asistent na hospodářské škole v Přerově (výuka češtiny, němčiny, dějepisu),
   v červenci 1912 přeložen jako definitivní asistent na hospodářskou školu (o rok později se zde stal skutečným učitelem IX. hodnostní třídy - výuka češtiny, němčiny, dějepisu, zeměpisu a nauky o terénu),
   16. 8. 1915 vojenská služba u 13. střeleckého pluku v Olomouci, pak přidělen jako rentgenolog a radiolog do záložní nemocnice na Novém městě v Olomouci,
   od roku 1917 návrat zpět do školství (udělen titul středoškolského profesora),
   1920 přeložen do Moravského zemského muzea v Brně (trvale až v roce 1923) - zde se v roce 1922 stal kurátorem národopisného oddělení (v této funkci podnikl řadu studijních cest do zahraničí),
   po skončení 2. světové války odešel do ústraní na rodinný statek manželky v Bolešově

  • odborné a zájmové organizace

   zakládající člen Národopisné společnosti českoslovanské v Praze,
   anglická prestižní organizace Folklore Society,
   Vlastenecký spolek muzejní v Olomouci,
   Svaz českých muzeí vlastivědných,
   Československo-jihoslovanská liga v Brně,
   Ševčenkova vědecká společnost ve Lvově,
   Gesellschaft für Völkerkunde Leipzig,
   The English Folk Dance Society, později The American Folk Dance Society, The American Folklore Society


  • obrazy

   img15767.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Edmund Küttler
   spolu úzce spolupracovali


  • partneři

   Marie Pospíšilová (Červinková)
   sňatek: v Kapli sv. Antonína Paduánského na Blatnické hoře


  • rodiče

   Ignác Pospíšil
   Antonie Pospíšilová (Macháčková)


  • ulice

   Koliště
   bydliště


  • související odkazy

   mapa
   matriční záznam - N
   MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 7981, Matrika narozených Kroměříž - Panny Marie 1854–1892, s. 139.


  • autor

   Studentský záznam


Aktualizováno: 19. 04. 2020

František Pospíšil s filmovou kamerou (30. léta 20. století). Zdroj: Hanák na Pacifiku: Zapomenutá osobnost Františka Pospíšila, Brno: Moravské zemské muzeum 2008, s. 25.