Stanislav Kostka Neumann

* 5.6.1875 Praha – † 28.6.1947 Praha


básník; prozaik; novinář; překladatel


pseudonym

např. Kozoroh, Brutus, Lokalides, Jindřich Bedrna, Jiří Votoček


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Otec - advokát, zemský a říšský poslanec, který přišel o jmění při nezdařeném podnikání na Berounsku, zemřel, když bylo synovi pět let. Neumann byl potom vychováván matkou a tetami, majitelkami rodinné „olšanské vily“ na Žižkově, kde se později scházela jeho anarchistická literární družina.


bydliště

Praha,
Vídeň,
Brno-Řečkovice, Hapalova 5,
Bílovice nad Svitavou, Husova č. 5,
Praha,
Poděbrady,
Praha


vzdělání

gymnázium v Praze v Žitné ulici (nedokončil),
obchodní akademie


vyznamenání a pocty

národní umělec (1945)


jiné pocty

dne 20. 9. 1964 byla v Bílovicích nad Svitavou odhalena busta S. K. Neumanna, dílo Vincence Makovského, na mramorovém podstavci podle projektu Ing. arch. Vladimíra Beneše


dílo

zobrazit


zaměstnání

redaktor


politická orientace

Národněsocialistická strana,
KSČ


odborné a zájmové organizace

publikoval např. v: Vesna, Moderní směry, Volné směry, Moravský kraj, Moravskoslezská revue, Lidové noviny a mnohé další,
Česká akademie věd a umění,
Syndikát českých spisovatelů


poznámky

Jako jeden z účastníků tzv. Omladiny byl v roce 1893 zatčen a odsouzen ke čtrnácti měsícům vězení. Trest si odpykal v samovazbě na Borech v Plzni.
Ve svém životě prošel postupně od dekadence přes anarchismus a expresionismus až ke komunismu. Tehdejší společnost pobuřoval svým soukromým životem, ke konfliktům docházelo zvláště v tehdejších Řečkovicích u Brna. Přitom právě pobyt na Moravě (zejména v Bílovicích nad Svitavou) byl z hlediska jeho tvorby velmi přínosný, ovlivnil také brněnské spisovatele a básníky.
Za první světové války v květnu 1915 narukoval a prodělal válečné tažení v Makedonii a Albánii jako vojín u sanity. Z vojny byl propuštěn v roce 1917.
Po vyhlášení ČSR se stal za národněsocialistickou stranu poslancem NS a vysokým úředníkem ministerstva školství. Ale už po volbách v roce 1919 odmítl svůj poslanecký mandát, v květnu 1920 vystoupil z národněsocialistické strany, v říjnu 1920 vstoupil do KSČ. Z ní sice na krátkou dobu odešel v roce 1929, ale velmi brzy se do strany vrátil.
Okupaci prožil ve Vápenném Podole na Českomoravské vysočině, po válce žil v Praze. Jeho tvorba začala být v některých obdobích „hodnocena“ přes jeho postoje politické, zcela se zapomínalo na jeho nádherné verše oslavující přírodu, jeho činnost publicistickou a organizátorskou v kulturním životě.

V Bílovicích nad Svitavou, Husova č. 5, připomíná jeho pobyt pamětní deska. Zajímavý je osud pamětní desky v Brně-Řečkovicích, Hapalova 5: majitel domu si po rekonstrukci domu nepřál zpětné umístění desky, proto byla převzata Muzeem města Brna do lapidária. Střední knihovnická škola na Hapalově ulici č. 6 proto „náhradou“ měla ve své budově Neumannovu bustu.
osoby

Josef Novotný
Josef Novotný byl jedním ze svědků sňatku Stanislava Kostky Neumanna v roce 1915 Vladimír Werner
pracoval s jeho texty


partneři

Kamila Neumannová (Krémová)
sňatek: 1899 (první manželka)
manželství soudně rozloučeno rozsudkem zemského soudu v Praze 12. 9. 1914
Božena Neumannová (Pechová)
sňatek: 28. 3. 1915, Brno-venkov (okresní národní výbor, dříve c. k. okresní hejtmanství a okresní správa politická)
(druhá manželka)
Ludmila Špačková (Ehrlichová)
(družka)


děti

Soňa Neumannová
dítě z druhého manželství Stanislav Neumann
dítě z prvního manželství Kamila Značkovská (Neumannová)
dítě z prvního manželstvíulice

Hapalova
bydliště od jara 1905


osoba na objektech

S. K. Neumann
pamětní deska: Hapalova 5/01 S. K. Neumann
busta: Hapalova 6/03


objekty

jabloňová alej
alej: Silnice mezi Mokrou Horou a Jehnicemi 0/01
navštěvoval jehnické okolí


související odkazy

Menš


Aktualizováno: 06. 02. 2020