Internetová encyklopedie dějin Brna

Stanislav Kostka Neumann

  Stanislav Kostka Neumann


  • * 5.6.1875 Praha – † 28.6.1947 Praha


  • básník; prozaik; novinář; překladatel


  • pseudonym

   např. Kozoroh, Brutus, Lokalides, Jindřich Bedrna, Jiří Votoček

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Otec - advokát, zemský a říšský poslanec, který přišel o jmění při nezdařeném podnikání na Berounsku, zemřel, když bylo synovi pět let. Neumann byl potom vychováván matkou a tetami, majitelkami rodinné „olšanské vily“ na Žižkově, kde se později scházela jeho anarchistická literární družina.


  • bydliště

   Praha,
   Vídeň,
   Brno-Řečkovice, Hapalova 5,
   Bílovice nad Svitavou, Husova č. 5,
   Praha,
   Poděbrady,
   Praha


  • vzdělání

   gymnázium v Praze v Žitné ulici (nedokončil),
   obchodní akademie

  • vyznamenání a pocty

   národní umělec (1945)

  • jiné pocty

   dne 20. 9. 1964 byla v Bílovicích nad Svitavou odhalena busta S. K. Neumanna, dílo Vincence Makovského, na mramorovém podstavci podle projektu Ing. arch. Vladimíra Beneše


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   redaktor

  • politická orientace

   Národněsocialistická strana,
   KSČ

  • odborné a zájmové organizace

   publikoval např. v: Vesna, Moderní směry, Volné směry, Moravský kraj, Moravskoslezská revue, Lidové noviny a mnohé další,
   Česká akademie věd a umění,
   Syndikát českých spisovatelů


  • poznámky

   Jako jeden z účastníků tzv. Omladiny byl v roce 1893 zatčen a odsouzen ke čtrnácti měsícům vězení. Trest si odpykal v samovazbě na Borech v Plzni.
   Ve svém životě prošel postupně od dekadence přes anarchismus a expresionismus až ke komunismu. Tehdejší společnost pobuřoval svým soukromým životem, ke konfliktům docházelo zvláště v tehdejších Řečkovicích u Brna. Přitom právě pobyt na Moravě (zejména v Bílovicích nad Svitavou) byl z hlediska jeho tvorby velmi přínosný, ovlivnil také brněnské spisovatele a básníky.
   Za první světové války v květnu 1915 narukoval a prodělal válečné tažení v Makedonii a Albánii jako vojín u sanity. Z vojny byl propuštěn v roce 1917.
   Po vyhlášení ČSR se stal za národněsocialistickou stranu poslancem NS a vysokým úředníkem ministerstva školství. Ale už po volbách v roce 1919 odmítl svůj poslanecký mandát, v květnu 1920 vystoupil z národněsocialistické strany, v říjnu 1920 vstoupil do KSČ. Z ní sice na krátkou dobu odešel v roce 1929, ale velmi brzy se do strany vrátil.
   Okupaci prožil ve Vápenném Podole na Českomoravské vysočině, po válce žil v Praze. Jeho tvorba začala být v některých obdobích „hodnocena“ přes jeho postoje politické, zcela se zapomínalo na jeho nádherné verše oslavující přírodu, jeho činnost publicistickou a organizátorskou v kulturním životě.

   V Bílovicích nad Svitavou, Husova č. 5, připomíná jeho pobyt pamětní deska. Zajímavý je osud pamětní desky v Brně-Řečkovicích, Hapalova 5: majitel domu si po rekonstrukci domu nepřál zpětné umístění desky, proto byla převzata Muzeem města Brna do lapidária. Střední knihovnická škola na Hapalově ulici č. 6 proto „náhradou“ měla ve své budově Neumannovu bustu.


  • obrazy

   img15853.jpg img15851.jpg img15850.jpg img15852.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Josef Novotný
   Josef Novotný byl jedním ze svědků sňatku Stanislava Kostky Neumanna v roce 1915


  • partneři

   Kamila Neumannová (Krémová)
   sňatek: 1899 (první manželka)
   manželství soudně rozloučeno rozsudkem zemského soudu v Praze 12. 9. 1914
   Božena Neumannová (Pechová)
   sňatek: 28. 3. 1915, Brno-venkov (okresní národní výbor, dříve c. k. okresní hejtmanství a okresní správa politická)
   (druhá manželka)
   Ludmila Špačková (Ehrlichová)
   (družka)


  • děti

   Soňa Neumannová
   dítě z druhého manželství Stanislav Neumann
   dítě z prvního manželství Kamila Značkovská (Neumannová)
   dítě z prvního manželství


  • rodiče

   Stanislav Neumann
   Karolina Neumannová (Eichlerová)


  • ulice

   Hapalova
   bydliště od jara 1905


  • osoba na objektech

   S. K. Neumann
   pamětní deska: Hapalova 5/01 S. K. Neumann
   busta: Hapalova 6/03


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 06. 02. 2020

Stanislav Kostka Neumann. Zdroj: http://www.liveauctioneers.com.