Ing. Franz Holik ml.

* 20.6.1874 Vídeň – † 22.7.1943 Brno


městský architekt v letech 1905–1914 a 1920–1935


národnost

německá


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko


nej...

Brno: první městský architekt


zajímavé okolnosti

Již před rokem 1905 městský stavební úřad zaměstnával architekty. Jejich úkolem bylo zejména projektování a vedení městských staveb. Městský architekt měl však z moci úřední zasahovat do vzhledu staveb, a zamezit tak realizaci špatné architektury.
V roce 1920 na místo hlavního architekta byl přijat Jindřich Kumpošt (za nezvěstného Holika). Po jeho návratu z Ruska nastoupil opět na své místo, ale asi jako podřízený Kumpoštovi. Franz Holik neovládal plynule český jazyk.


bydliště

vzdělání

Státní průmyslová škola ve Vídni (1893 maturita, C. Sitte?),
1894–1896 a 1899–1901 Akademie výtvarných umění ve Vídni (žák Victora Luntze, Otty Wagnera),
ve školním roce 1897–1898 sloužil jako jednoroční dobrovolník u dělostřeleckého pluku ve Vídni,
během studia praktikoval v ateliérech arch. Neumanna a dvorního stavitele Heinze Gerla
studijní cesty: Rakousko-Uhersko, Itálie, Německo, Švýcarsko, Belgie, Francie


vyznamenání a pocty

1896: Cena Friedricha Schmidta za projekt kostela (ve 4. semestru na Akademii výtvarných umění ve Vídni),
1897: zvláštní školní cena za projekt dómu s arcibiskupským palácem (v 6. semestru na Akademii výtvarných umění ve Vídni),
1914: Zlatý kříž s korunou za návrh kostela na Křenové ulici v Brně


dílo

zobrazit


zaměstnání

1893–1894 praxe ve Vídni (snad u stavební firmy svého otce),
1898–1899 činnost u stavební firmy stavitele Aloise Schumachera ve Vídni,
1901 složil mistrovské zkoušky a stal se koncesovaným stavitelem "bez podniku",
1901–1904 architektonická účast na výstavbě c. a k. Vojenské technické akademie v Mödlingu u Vídně,
1904-1905 práce v ateliéru stavebního rady a dvorního stavitele Heinze Gerla ve Vídni,
1905–1935 (s přerušením kvůli válečné službě v letech 1914–1920) městský architekt v Brně


odborné a zájmové organizace

v roce 1901 získal koncesi jako "stavitel bez podniku" a tehdy se stal stálým členem vídeňského družstva stavitelů a kamenických mistrů "Prastará hlavní huť",
o prázdninách a dovolených vykonal několik studijních cest po Rakousku-Uhersku, Německu, Itálii, Švýcarsku, Belgii a Francii,
v roce 1910 byl jmenován korespondentem c.k. Ústřední komise pro památkovou péči ve Vídni; sám se projekčně podílel na obnově městské Reduty na Zelném trhu roku 1908,
člen vídeňské Ústřední jednoty architektů a Vídeňské stavební hutě,
jeden ze zakládajících členů Sdružení německých výtvarných umělců Moravy a Slezska a roku 1911 se zúčastnil jeho první výstavy v brněnském Domě umění


hrob

Rodinná hrobka rodiny Holikovy, Wien 11, Zentralfriedhof, Gruppe 24, Reihe 1 (návrh náhrobku /asi 1924/ je rovněž dílem F. Holika ml.)


poznámky

Po vypuknutí 1. sv. války byl Holik povolán na haličskou frontu k c.k. dělostřeleckému pluku Rzeszów č. 17. Záhy byl však zajat a internován v táborech na Sibiři: Lipovica (1915), Pječanka u Čity (1915–1918), Molokovka (1918). Odtud se mu podařilo uprchnout a přes Čínu se v roce 1920 vrátil domů. Protože od útěku z tábora neměl možnost kontaktovat svou rodinu, byl mezitím prohlášen za zemřelého.
osoby

Jindřich Kumpošt
ve funkci městského architekta v době nepřítomnosti Franze Holika ml.


partneři

Valerie Holikova (Knichova)
sňatek: 26. 12. 1920, Vídeň (manželství rozvedeno v roce 1935) Marie Holikova (Denková)
sňatek: 1941
(druhá manželka)
ulice

náměstí Svobody
bydliště


stavby

Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie
Křenová 21
autor projektu
Obřadní síň Ústředního hřbitova
Vídeňská 96/307
vypracoval projekt hřbitovní kaple
Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
vypracoval projekt hřbitovní kaple


události

18. 1. 1914
Posvěcení kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie na Křenové ulici
architekt, autor projektu kostela a farní budovy


související odkazy

Lk, Jord


Aktualizováno: 19. 06. 2019