Encyklopedie dějin města Brna

Franz Holik ml.

  Ing. Franz Holik ml.


  • * 20.6.1874 Vídeň – † 22.7.1943 Brno


  • městský architekt v letech 1905–1914 a 1920–1935


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko


  • nej...

   Brno: první městský architekt

  • zajímavé okolnosti

   Již před rokem 1905 městský stavební úřad zaměstnával architekty. Jejich úkolem bylo zejména projektování a vedení městských staveb. Městský architekt měl však z moci úřední zasahovat do vzhledu staveb, a zamezit tak realizaci špatné architektury.
   V roce 1920 na místo hlavního architekta byl přijat Jindřich Kumpošt (za nezvěstného Holika). Po jeho návratu z Ruska nastoupil opět na své místo, ale asi jako podřízený Kumpoštovi. Franz Holik neovládal plynule český jazyk.


  • bydliště

   Brno, náměstí Svobody 3


  • vzdělání

   Státní průmyslová škola ve Vídni (1893 maturita, C. Sitte?),
   1894–1896 a 1899–1901 Akademie výtvarných umění ve Vídni (žák Victora Luntze, Otty Wagnera),
   ve školním roce 1897–1898 sloužil jako jednoroční dobrovolník u dělostřeleckého pluku ve Vídni,
   během studia praktikoval v ateliérech arch. Neumanna a dvorního stavitele Heinze Gerla
   studijní cesty: Rakousko-Uhersko, Itálie, Německo, Švýcarsko, Belgie, Francie

  • vyznamenání a pocty

   1896: Cena Friedricha Schmidta za projekt kostela (ve 4. semestru na Akademii výtvarných umění ve Vídni),
   1897: zvláštní školní cena za projekt dómu s arcibiskupským palácem (v 6. semestru na Akademii výtvarných umění ve Vídni),
   1914: Zlatý kříž s korunou za návrh kostela na Křenové ulici v Brně


  • dílo

   zobrazit Výběr z díla (vše v Brně):

   1909–1914
   (Jubilejní) kostel Neposkvrněného Početí P. Marie, Křenová ulice

   1909–1911
   Zemská vyšší reálka, Kounicova 40

   1910 –1913
   druhá česká státní reálka, Křenová 36

   1914
   zeměbranecká nemocnice, Žlutý kopec.   Podrobný přehled všech jeho děl srov. Aleš Filip, Franz Holik (1874–1943), Brno v minulosti a dnes 21, 2008, s. 244–254.


  • zaměstnání

   1893–1894 praxe ve Vídni (snad u stavební firmy svého otce),
   1898–1899 činnost u stavební firmy stavitele Aloise Schumachera ve Vídni,
   1901 složil mistrovské zkoušky a stal se koncesovaným stavitelem "bez podniku",
   1901–1904 architektonická účast na výstavbě c. a k. Vojenské technické akademie v Mödlingu u Vídně,
   1904-1905 práce v ateliéru stavebního rady a dvorního stavitele Heinze Gerla ve Vídni,
   1905–1935 (s přerušením kvůli válečné službě v letech 1914–1920) městský architekt v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   v roce 1901 získal koncesi jako "stavitel bez podniku" a tehdy se stal stálým členem vídeňského družstva stavitelů a kamenických mistrů "Prastará hlavní huť",
   o prázdninách a dovolených vykonal několik studijních cest po Rakousku-Uhersku, Německu, Itálii, Švýcarsku, Belgii a Francii,
   v roce 1910 byl jmenován korespondentem c.k. Ústřední komise pro památkovou péči ve Vídni; sám se projekčně podílel na obnově městské Reduty na Zelném trhu roku 1908,
   člen vídeňské Ústřední jednoty architektů a Vídeňské stavební hutě,
   jeden ze zakládajících členů Sdružení německých výtvarných umělců Moravy a Slezska a roku 1911 se zúčastnil jeho první výstavy v brněnském Domě umění


  • hrob

   Rodinná hrobka rodiny Holikovy, Wien 11, Zentralfriedhof, Gruppe 24, Reihe 1 (návrh náhrobku /asi 1924/ je rovněž dílem F. Holika ml.)


  • poznámky

   Po vypuknutí 1. sv. války byl Holik povolán na haličskou frontu k c.k. dělostřeleckému pluku Rzeszów č. 17. Záhy byl však zajat a internován v táborech na Sibiři: Lipovica (1915), Pječanka u Čity (1915–1918), Molokovka (1918). Odtud se mu podařilo uprchnout a přes Čínu se v roce 1920 vrátil domů. Protože od útěku z tábora neměl možnost kontaktovat svou rodinu, byl mezitím prohlášen za zemřelého.


  • obrazy

   Franz Holik ml. Fotografii pro naši encyklopedii poskytla paní Iduna Holik, která žije ve Vídni. Děkujeme.


  • prameny, literatura

   zobrazit "Franz Holik jako architekt školních budov"
   "Franz Holik (1874–1943). První městský architekt v Brně"


  • osoby

   Jindřich Kumpošt
   ve funkci městského architekta v době nepřítomnosti Franze Holika ml.


  • partneři

   Valerie Holikova (Knichova)
   sňatek: 26. 12. 1920, Vídeň (manželství rozvedeno v roce 1935) Marie Holikova (Denková)
   sňatek: 1941
   (druhá manželka)


  • děti

   Gertruda Holikova


  • rodiče

   Franz Holik st.
   Juliana Holikova (Steinerova)


  • ulice

   náměstí Svobody
   bydliště


  • stavby

   Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie
   Křenová 21
   autor projektu


  • události

   18. 1. 1914
   Posvěcení kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie na Křenové ulici
   architekt, autor projektu kostela a farní budovy


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Lk, Jord


Aktualizováno: 19. 06. 2016

Franz Holik ml. Fotografii pro naši encyklopedii poskytla paní Iduna Holik, která žije ve Vídni. Děkujeme.