Dipl. Ing. Ferdinand Hrach

* 2.1.1862 Vídeň (Rakousko) – † 29.4.1946 Kleinzell (okres Lilienfeld, Rakousko)


architekt a pedagog na německé technice v Brněvzdělání

reálka ve Vídni,
Akademie výtvarných umění ve Vídni,
1880–1885 Vysoká škola technická ve Vídni (zde působil i jako asistent)


čestný doktorát

německá technika v Brně (1932)


dílo

zobrazit


zaměstnání

po příchodu do Brna v roce 1894 profesor pozemního stavitelství a architektury na německé technice (1898–1900 oddělení stavebního inženýrství, 1922–1924 děkan oddělení architektury, 1901–1902 a 1908–1909 rektor),
konzervátor památkové péče


odborné a zájmové organizace

od roku 1898 předseda brněnské odbočky Spolku úřednických čtvrtí,
Moravská muzejní společnost,
Moravské umělecko-průmyslové muzeumosoby

partneři

Sophie Hrach (Schipka)
sňatek: 3. 7. 1897, Brno (kostel Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně)ulice

Obilní trh
bydliště Eichhorngasse
bydliště doložené v roce 1897 (dnes Veveří) Schmerlingstrasse (Schmerlingova)
bydliště doložené v roce 1900 (dnes třída Kpt. Jaroše)


objekty

obléhání Brna Švédy
pomník: Jezuitská 0/02
jeden z autorů pomníku


stavby

Kostel sv. Klementa Maria Hofbauera
Bednářova
autor projektu
Palác F. a S. Hrachových
Hlinky 42/106
majitel a současně autor návrhu postaveného předměstského paláce
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Joštova 10/218
autor projektu budovy
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Komenského náměstí 2/220
autor stavby čtvrtého křídla budovy
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3-5/449
autor průčelí


události

20. 5. 2014
Výstava Brněnští němečtí architekti
jeden z připomenutých architektů
19. 9. 2005
Slavnostní otevření nově rekonstruované budovy Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
architekt budovy v Joštově ulici
27. 10. 1912
Vysvěcení kostela sv. Klementa Maria Hofbauera
projektant kostela


související odkazy

Lk, Dos, Menš


Aktualizováno: 08. 09. 2020