Internetová encyklopedie dějin Brna

Karel Fišara

  Karel Fišara


  • * 25.10.1867 Příkazy u Olomouce – † 1952


  • středoškolský a vysokoškolský pedagog; brněnský kulturní a vlastenecký pracovník; člen prvního českého obecního zastupitelstva v Brně po první světové válce; ředitel a inspektor obchodních akademií


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Zasloužil se o vybudování nové školní budovy Čs. státní obchodní akademie v Brně na rohu Kotlářské a Kounicovy ulice.
   Jeho životní heslo: „Poctivá práce se zdaří“.


  • bydliště

   Příkazy, okr. Olomouc

   Brno:
   - Augustinergasse 20
   - Veveří 56

  • čestný občan

   města Králova Pole (dnes Brno-Královo Pole)


  • vzdělání

   gymnázium v Olomouci (absolvoval v roce 1886),
   FF UK - zeměpis a dějepis,
   navštěvoval ještě přednášky o národním hospodářství a historii práva na tamní Právnické fakultě


  • dílo

   - Brněnská Matice školská. In: Lidová revue moravsko-slezská, r. 11, 1915/1916, s. 25–27.
   - K dějinám českých mateřských škol v Brně. In: Časopis učitelek škol mateřských, 23, 1933, s. 47, 68, 100.
   - Osobní vzpomínky na počátky a některé význačné události školy. In: Padesát let Státní obchodní akademie v Brně 1895–1945. Brno 1945, s. 16–21.


  • zaměstnání

   1893 reálné gymnázium v Praze,
   obchodní akademie v Chrudimi (školní rok 1894/1895),
   3. 9. 1895 jmenován ředitelem Obchodní akademie v Brně, kterou otvíral 1. 10. 1895, později ředitel Státní československé obchodní akademie v Brně,
   zkušební komisař zeměpisu při zkušební komisi pro učitelství na vyšších a nižších školách obchodních v Praze (od roku 1899),
   honorovaný docent obchodního a hospodářského zeměpisu na Vysoké škole zemědělské v Brně (od roku 1919),
   honorovaný docent zahraniční služby a obchodního zeměpisu na České vysoké škole technické v Brně (od roku 1923)

  • odborné a zájmové organizace

   Brněnská matice školská (od roku 1911 starosta),
   Národní jednota pro jihozápadní Moravu,
   Družstvo Národního divadla v Brně,
   Klub přátel umění v Brně,
   Český čtenářský spolek v Brně,
   Spolek pro podporování žáků a absolventů obchodní akademie v Brně (předseda),
   Studentská klinika,
   brněnský odbor Československého Červeného kříže,
   Spolek pro studentské cestování,
   podpůrný spolek Hlávka,
   Spolek absolventů České státní obchodní akademie v Brně (zvolen 1. 9. 1900 čestným předsedou),
   Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně,
   Spolek Dům útěchy v Brně (zakládající člen)


  • obrazy

   img16112.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   František Koželuha
   svědek při Koželuhově sňatku


  • rodiče

   František Fišara
   Mariana Fišarová (Brachová)


  • ulice

   Veveří
   bydliště v letech 1933 a 1946 Augustinergasse
   bydliště (dnes Jaselská)


  • události

   8. 12. 1929
   Slavnostní otevření Dětského domova Dagmar v Brně
   přednesl pozdrav za Brněnskou Matici školskou
   8. 12. 1928
   Položení základního kamene k budově dětského domova Dagmar v Brně
   účastník slavnosti
   1. 10. 1895
   Otevření obchodní akademie v Brně
   první ředitel obchodní akademie


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 20. 10. 2019

Karel Fišara. AMB XVIIIa 1116.