Karel Fišara

* 25.10.1867 Příkazy u Olomouce – † 14.1.1952


středoškolský a vysokoškolský pedagog; brněnský kulturní a vlastenecký pracovník; člen prvního českého obecního zastupitelstva v Brně po první světové válce; ředitel a inspektor obchodních akademií


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Zasloužil se o vybudování nové školní budovy Čs. státní obchodní akademie v Brně na rohu Kotlářské a Kounicovy ulice.
Jeho životní heslo: „Poctivá práce se zdaří“.


bydliště

Příkazy, okr. Olomouc,
Brno:
- Augustinergasse 20
- Veveří 56


čestný občan

Město Královo Pole (dnes Brno-Královo Pole)


vzdělání

gymnázium v Olomouci (absolvoval v roce 1886),
FF UK - zeměpis a dějepis,
navštěvoval ještě přednášky o národním hospodářství a historii práva na tamní Právnické fakultě


dílo

- Brněnská Matice školská. In: Lidová revue moravsko-slezská, r. 11, 1915/1916, s. 25–27.
- K dějinám českých mateřských škol v Brně. In: Časopis učitelek škol mateřských, 23, 1933, s. 47, 68, 100.
- Osobní vzpomínky na počátky a některé význačné události školy. In: Padesát let Státní obchodní akademie v Brně 1895–1945. Brno 1945, s. 16–21.


zaměstnání

1893 reálné gymnázium v Praze,
obchodní akademie v Chrudimi (školní rok 1894/1895),
3. 9. 1895 jmenován ředitelem Obchodní akademie v Brně, kterou otvíral 1. 10. 1895, později ředitel Státní československé obchodní akademie v Brně,
zkušební komisař zeměpisu při zkušební komisi pro učitelství na vyšších a nižších školách obchodních v Praze (od roku 1899),
honorovaný docent obchodního a hospodářského zeměpisu na Vysoké škole zemědělské v Brně (od roku 1919),
honorovaný docent zahraniční služby a obchodního zeměpisu na České vysoké škole technické v Brně (od roku 1923)


odborné a zájmové organizace

Brněnská matice školská (od roku 1911 starosta),
Národní jednota pro jihozápadní Moravu,
Družstvo Národního divadla v Brně,
Klub přátel umění v Brně,
Český čtenářský spolek v Brně,
Spolek pro podporování žáků a absolventů obchodní akademie v Brně (předseda),
Studentská klinika,
brněnský odbor Československého Červeného kříže,
Spolek pro studentské cestování,
podpůrný spolek Hlávka,
Spolek absolventů České státní obchodní akademie v Brně (zvolen 1. 9. 1900 čestným předsedou),
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně,
Spolek Dům útěchy v Brně (zakládající člen)


hrob

hřbitov v Nákle


obrazy


osoby

František Koželuha
svědek při Koželuhově sňatkuulice

Veveří
bydliště v letech 1933 a 1946 Augustinergasse
bydliště (dnes Jaselská)


události

8. 12. 1929
Slavnostní otevření Dětského domova Dagmar v Brně
přednesl pozdrav za Brněnskou Matici školskou
8. 12. 1928
Položení základního kamene k budově dětského domova Dagmar v Brně
účastník slavnosti
1. 10. 1895
Otevření obchodní akademie v Brně
první ředitel obchodní akademie


související odkazy

Menš


Aktualizováno: 04. 02. 2022