Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Kašpar

  P. Josef Kašpar


  • * 29.8.1853 Ohnice, dnes Vojnice ( obce Těšetice), okr. Olomouc – † 1.1.1911 Brno


  • pedagog; kněz; osobnost českého vlasteneckého života v Brně


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Spolku Vesna odkázal velmi cennou sbírku mincí, numismatika patřila k jeho osobním zájmům. Brněnskému muzeu daroval hanácké kroje, které získal od svých příbuzných.

  • příčina úmrtí

   zápal plic


  • bydliště

   Brno:
   - Petrov 9
   - Sirotčí 14


  • vzdělání

   od roku 1879 bohoslovecké učiliště (v roce 1883 vysvěcen na kněze)


  • zaměstnání

   profesor klasických jazyků na gymnáziu v Přerově,
   katecheta škol Vesny v Brně,
   profesor náboženství na lyceu v Brně,
   inspektor náboženství českých národních škol v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   Spolek pro vydržování české obchodní školy v Brně (člen výboru)


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 11, řada 1, hrob č. 79 (hrob dnes již neexistuje)


  • poznámky

   Josef Kašpar pocházel z rodu, který do Ohnic přišel z nedalekého Biskupství, původní příjmení bylo v podobě „Kašparů“, ale již Josefův děd se jmenoval Kašpar. Zda šlo o chybu či záměr, se doposud nepodařilo zjistit. Josef měl 11 sourozenců, z nich dva se nedožili ani jednoho dne. Mezi sourozenci byl též další farář, a to bratr Jan, bratr František se stal vrchním prokuristou u Živnostenské banky v Praze.
   Právě z popudu bratrů Františka a Josefa byl roku 1875 v tehdejších Ojnicích utvořen výbor pro založení čtenářského spolku „Pokrok“, Josef byl od počátku zvolen zapisovatelem spolku. Nejštědřejšími podporovateli spolku byli právě oba bratři. V knize „Vojnice, čítanka hanácké dědiny“ z roku 1935 je uvedeno, že: „Při svěcení „Pöttingea“ (škola, která dodnes funguje -Kašpar) odnesl si čtenářský spolek i slavný trest, poněvadž jel a šel s hudbou městem Olomoucem.“ O jaký trest se jedná, však uvedeno není. Mezi léty 1876–1894 byl členem školské komise v Těšeticích, té také daroval obsáhlou sbírku mincí.
   V roce 1910 spolupořádal cestu do Svaté země, společně s ním se zúčastnili jeho bratr a dvě sestry s dcerami, z této cesty byla v roce 1911 vydána kniha, jejíhož vydání se již nedožil. Pohřeb se konal 3. 1. 1911 z kaple Milosrdných sester v Sirotčí (dnes Grohově) ulici, pohřební obřad vedl Dr. Josef Pospíšil, prelát na dómě v Brně. Pohřben byl na Ústředním hřbitově v Brně, ale jeho hrob dnes již neexistuje.
   V rodinném archivu se nalézá dokument z 50. let 20. století, kde hřbitovní správa žádala o zaplacení poplatku za hrob; ten pravděpodobně zaplacen nebyl, protože hrob byl zrušen. P. Josef Kašpar byl jak v Brně, tak v rodných Ohnicích (Vojnicích) velmi významnou osobností.
   (Informace pro naši encyklopedii zpracoval pan Martin Kašpar, děkujeme.)


  • prameny, literatura


  • osoby

   Josef Samsour
   zaopatřoval P. Josefa Kašpara Emil Ludwig Soffé
   spolupracovník a přítel


  • ulice

   Petrov
   bydliště Sirotčí
   bydliště (dnes Grohova)


  • události

   1. 10. 1895
   Otevření obchodní akademie v Brně
   účastník slavnosti
   12. 5. 1895
   Ustavující valná hromada „Spolku pro vydržování české obchodní školy v Brně“
   člen výboru


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 27. 12. 2018