Jaroslav Hradil

* 24.2.1906 Svésedlice (okres Olomouc) – † 2. nebo 3.5.1945


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

popraven, tělo nalezeno v hromadném hrobě v Olomouci-Lazcích


bydliště

Brodek u Přerova (v době úmrtí)


jiné pocty

pamětní deska v budově školy v Brodku u Přerova a pomník v téže obci, pamětní deska v Rudě nad Moravou


zaměstnání

učitel v Rudě nad Moravou (okres Šumperk) v letech 1931–1938,
odborný učitel, Masarykova měšťanská škola v Brodku u Přerova


poznámky

V Brodku u Přerova došlo 1. 5. 1945 pod vlivem zpráv o povstání v Přerově k podobným událostem. Na základě telefonických zpráv na místní poštu a železniční nádraží, opět pod dojmem údajné kapitulace Německa, občané začali vyvěšovat československé vlajky, pokusili se odzbrojovat procházející německé jednotky. Do obce byl vyslán obrněný vlak z Olomouce a postupovala na ni také silná německá jednotka. Část brodeckých povstalců ustoupila do nedalekého lesa, odkud ostřelovala německá vozidla. K zajištění klidu bylo zadrženo dvanáct obyvatel Brodku, odvezeni do Přerova k výslechu, ale byli 2. 5. 1945 propuštěni.
Tragický osud stihl tři brodecké občany, kteří měli významný podíl na tamních událostech 1. května. V noci z 1. na 2. 5. 1945 byli zatčeni ředitel Hospodářské záložny Jindřich Suchomel, odborný učitel Jaroslav Hradil a zaměstnanec stavební firmy Karel Marek. Popraveni byli v průběhu 2. nebo 3. 5. 1945. Jejich těla byla nalezena 13. 5. 1945 spolu se 14 popravenými občany Kožušan ve dvou hromadných hrobech v prostoru pevnostního fortu XIII na Tabulovém vrchu v Olomouci - Nové ulici. Na rozdíl od popravených účastníků přerovského povstání se nepodařilo identifikovat jednotku německé armády či SS, která popravu provedla, také datum úmrtí nelze stanovit přesně.osoba na objektech

učitelé Země moravskoslezské
pamětní deska: Moravské náměstí 6/01


Menš


Aktualizováno: 23. 02. 2020