Germano Wanderley

* 21.4.1845 Pernambucco (Brazílie) – † 31.10.1904 Brno, zemská nemocnice


stavitel, pedagog
otec osobnosti: Hugo Wanderley


bydliště

čestný občan

Brno-Černovice


vzdělání

studia v Hamburku, Siegenu a v Berlíně


dílo

zobrazit


zaměstnání

po krátké praxi vyučoval v letech 1864–1874 na státní průmyslové škole v Eckernförde ve Šlesvicku-Holštýnsku,
1875–1904 na německé státní průmyslové škole v Brně (vyučoval architektoniku, nauku o stavebnictví a stavební kreslení),
v roce 1898 jmenován stavebním radoupoznámky

pohřeb se konal 2. 11. 1904osoby

Valentin Oswald Ottendorfer
Wanderley byl architektem knihovny a čítárny ve Svitavách, které byly postaveny na místě rodného domu Ottendorfera Alois Prastorfer
spolupráce na společném projektu: dům nadace V. Gerstbauera, nám. Svobody 10


partneři


ulice

Augartengasse - U Lužánek
bydliště v letech 1890–1904


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Lk, Menš


Aktualizováno: 09. 06. 2021