Internetová encyklopedie dějin města Brna

Germano Wanderley

  Germano Wanderley


  • * 21.4.1845 Pernambucco (Brazílie) – † 31.10.1904 Brno


  • stavitel, pedagog
   otec osobnosti: Hugo Wanderley


  • čestný občan

   Brno-Černovice


  • vzdělání

   studia v Hamburku, Siegenu a v Berlíně


  • dílo

   zobrazit Dílo (vše v Brně):

   1881
   návrh na městské divadlo, Rooseveltova ulice

   1882
   nájemný dům, Joštova 1

   1882–1883
   továrna a obchodní dům F. Wanniecka, Zvonařka 3, 5

   (?1882–1884?)
   mauzoleum opatů augustiniánského kláštera u sv. Tomáše, Ústřední hřbitov

   před 1884(?)
   nájemný dům, Drobného 6

   1883–1885
   hospodářský dvůr kláštera sv. Tomáše, Veveří 109

   1884–1885
   dům spolku P. Marie Pomocné pro nemocné a pohřbívání, Grohova 5

   1884–1885
   nájemné domy, Veveří 23, 25, 27, 29, 31

   1886
   nájemný dům, Gorkého 8

   1886
   rodinný dům, Hlinky 8 (zbořeno)

   1886
   rodinný dům, Hlinky 33 (zbořeno)

   1887
   soutěžní návrh na Německý dům, Moravské náměstí (2. cena, interiéry)

   1887
   nájemný dům, Cejl 17

   1887
   nájemné domy, Veveří 41, 43, 45

   1888
   nájemné domy, Hybešova 12, 14

   1888–1889
   Zaopatřovací ústav císaře Františka Josefa I., Kotlářská 2

   1888–1889
   nájemný dům, Rooseveltova 20

   1889(?)
   věž posádkového kostela

   1890
   nájemný dům, Jana Uhra 3

   1893
   nájemný dům, Hybešova 17

   1895
   nájemný dům, Jaselská 6

   1895–1896
   návrh na Německou obchodní akademii, Husova 10

   1898
   nájemný dům, Smetanova 30

   1898(?)
   kostel, Faměrovo náměstí (zbořeno)

   1899–1902
   dům nadace V. Gerstbauera, náměstí Svobody 10 (s A. Prastdorferem)

   1900–1902
   fara u sv. Jakuba, Rašínova 5.


   Autor řady odborných publikací, zaměřených mj. na hospodářské stavby.


  • zaměstnání

   po krátké praxi vyučoval od roku 1864 na státní průmyslové škole v Eckenförde ve Šlesvicku,
   1875–1904 na německé státní průmyslové škole v Brně (vyučoval architektoniku, nauku o stavebnictví a stavební kreslení),
   v roce 1898 jmenován stavebním radou


  • prameny, literatura

   zobrazit "Dotkli se Brna. Memoáry, vyprávění a hold osobnostem, které přispěli k jedinečnosti našeho města"
   "Z pozdní doby brněnského historismu. (Architekti G. Wanderley, A. Prastorfer a W. Dwořak)"


  • osoby

   Valentin Oswald Ottendorfer
   Wanderley byl architektem knihovny a čítárny ve Svitavách, které byly postaveny na místě rodného domu Ottendorfera Alois Prastorfer
   spolupráce na společném projektu: dům nadace V. Gerstbauera, nám. Svobody 10


  • děti

   Hugo Wanderley


  • autor

   Lk


Aktualizováno: 16. 04. 2019