Internetová encyklopedie dějin Brna

Germano Wanderley

  Germano Wanderley


  • * 21.4.1845 Pernambucco (Brazílie) – † 31.10.1904 Brno


  • stavitel, pedagog
   otec osobnosti: Hugo Wanderley


  • čestný občan

   Brno-Černovice


  • vzdělání

   studia v Hamburku, Siegenu a v Berlíně


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   po krátké praxi vyučoval od roku 1864 na státní průmyslové škole v Eckenförde ve Šlesvicku,
   1875–1904 na německé státní průmyslové škole v Brně (vyučoval architektoniku, nauku o stavebnictví a stavební kreslení),
   v roce 1898 jmenován stavebním radou


  • prameny, literatura


  • osoby

   Valentin Oswald Ottendorfer
   Wanderley byl architektem knihovny a čítárny ve Svitavách, které byly postaveny na místě rodného domu Ottendorfera Alois Prastorfer
   spolupráce na společném projektu: dům nadace V. Gerstbauera, nám. Svobody 10


  • děti

   Hugo Wanderley


  • autor

   Lk


Aktualizováno: 16. 04. 2019