Internetová encyklopedie dějin Brna

Friedrich Leopold Popper

  Friedrich Leopold Popper


  • * 18.9.1866 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora – † 27.11.1941


  • průmyslník v oboru obuvi
   dítě osobnosti: Julius/Jonas Popper


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   firma měla 98 prodejen, z nichž nejreprezentativnější byla v Praze na Národní třídě


  • bydliště

   Řečkovice u Brna (dnes Brno-Řečkovice)


  • vzdělání

   obchodní akademie

  • jiné pocty

   výstava v Agricultural Hall v Londýně (1895),
   Jubilejní výstava OŽK v Praze (1908)


  • zaměstnání

   působil jako komerční úředník, posléze byl majitelem továrny na obuv v Chrudimi,
   veřejný společník firmy Beck a Popper (na ručně šitou obuv od roku 1869), později (od roku 1893) firmy Polický a Popper, akc. společnost


  • poznámky

   Ve společné firmě s Morizem Beckem prosazoval technické inovace, rukodělnou výrobu nahrazoval moderními stroji převážně americké provenience. Podnikal četné obchodní cesty a osobními kontakty získával potenciální odběratele. Jeho společník byl konzervativní a s nastoupenou cestou nesouhlasil, proto jej Popper v roce 1893 vyplatil, a stal se jediným vlastníkem závodu. Firmu přejmenoval na „B. L. Popper“, pro výrobky vybral značku „B.L.P.“.
   V rámci monarchie se mu nedařilo změnit zvyklost dát si šít boty na míru u městských a venkovských ševců, proto měl malý odbyt, ale výrobky slavily úspěch v zahraničí, především v Jižní Americe a v Austrálii.
   Do USA poslal svého úředníka Josefa Zabu, aby zde studoval organizaci strojní výroby obuvi. Poté dal vystavět novou tovární budovu, zavedl parní energetickou centrálu, elektrické osvětlení, nové stroje. Kolem roku 1900 továrna zaměstnávala 500 dělníků a denní produkce činila až 1000 párů obuvi. Začalo také pronikání na domácí trhy (Vídeň, Praha), nadále vyvážel do Německa, Norska, Švédska, Francie, Švýcarska, Holandska a Itálie. Za první světové války musel změnit svou výrobu pro potřeby armády.

   Po skončení války a překonání krize došlo k dalšímu rozšíření podniku. Vlivem politických poměrů tzv. první republiky došlo k příklonu rodiny Popperových k českému prostředí a celkové čechizaci firmy. Aby lépe čelil konkurenci Tomáše Bati, spojil svůj podnik s továrnou na usně Františka Polického v Jaroměři a utvořili akciovou společnost „Polický a Popper“ (podpořeno i sňatkem dětí obou rodin).
   Po otcově smrti se podniku ujali synové BedřichJan.
   Za nacistické okupace firmu získali Němci, přejmenovali na „Policky und Rieker“. Po znárodnění v roce 1945 byly podniky firmy zrušeny a část strojového parku převzala „Botana, n. p.“, ve Skutči.


  • obrazy

   img18928.jpg img18929.jpg img18930.jpg


  • prameny, literatura


  • partneři

   Berta Popper (Pelikan)
   sňatek: 1889 v Brně


  • děti

   Friedrich Popper
   Johann Popper
   Alfred Popper


  • rodiče

   Julius (Jules) Jonas Popper
   Marie Popperová (Kafková)


  • sourozenci

   Karl Filip Popper
   Malvina Dollerová (Popperová)
   Viktor Popper
   Isabelle Schindler (Popper)
   Berthe Mathilde Schindler (Popper)

   další sourozenci (3)...


  • stavby

   Prodejna obuvi B. L. Popper
   Masarykova 16/404
   majitel prodejny obuvi


  • autor

   Menš, Jord


Aktualizováno: 06. 01. 2019

Rodina Popperova v Chrudimi, asi v roce 1906 (malá dívka v pozadí je jejich služebná Anna Vonášková). Snímek z rodinného archivu poskytl pan Martin Štrobl, děkujeme.