Heinrich Gomperz

* 24.12.1843 Nové Mesto nad Váhom (Slovensko) – † 26.1.1894 Brno


podnikatel, člen městské rady, mecenáš umění, zakladatel městské galerie


šlechtický titul

rytíř


šlechtický predikát

von


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

Byl velkým milovníkem a sběratelem umění. Před svou smrtí městu Brnu daroval sbírku 437 obrazů a trojici souboru kreseb (v ceně 200 000 zl.).
K roku 1896 byla také založena Galerie Heinricha Gomperze, dnes je sbírka součástí fondů Moravské galerie v Brně.
Svoji knihovnu (v ceně 20 000 zl.) odkázal Německému domu v Brně, umělecké předměty věnoval Moravskému živnostenskému muzeu v Brně, dalšími obnosy pamatoval na řadu převážně německých kulturních, humanitárních a vzdělávacích spolků v Brně.


bydliště

Brno, Jezuitská 11


vzdělání

vyšší reálka, tkalcovská škola,
technika


zaměstnání

podnikatel s vlnou z Uher a USA,
nejprve byl obchodníkem s vlnou a od roku 1876 ředitelem otcovské banky I. M. Gomperz,
1884–1892 člen obecního výboru v Brně,
od roku 1887 člen městské rady v Brně


odborné a zájmové organizace

člen výboru Židovské náboženské obce v Brně,
v letech 1875–1884 byl členem Obchodní a živnostenské komory (zasedal i ve výboru),
Israelitische Kultusgemeinde,
Kaiser Josef - Denkmal Verein,
1875–1877 člen poradní komise reformy přímých daní,
roku 1882 společně s Ch. d´Elvertem a G. Schoellerem založil německý Moravský umělecký spolek


hrob

Židovský hřbitov, Nezamyslova 27, odd. 18, řada 4, hrob č. 1-2 (náhrobek ve tvaru sarkofágu pochází z dílny Johanna Tomoly)pojmenované ulice

- Gomperzgasse (Staré Brno), [dnes Bezručova]
- Gomperzgasse - Gomperzova (Stránice)osoby

Christian d’Elvert
spoluzakladatel německého Moravského uměleckého spolku

ulice

Jezuitská
bydliště a místo úmrtí


osoba na objektech

městský chlapecký sirotčinec
pamětní deska: Gorkého 14/01


stavby

Židovský hřbitov
Nezamyslova 27/395
místo posledního odpočinku


události

11. 5. 2005
Otevření výstavy Galerie starostů a primátorů města Brna a významných osobností 17. 5. 1891
Slavnostní otevření Německého domu v Brně
člen městské rady, mecenáš umění


související odkazy

MŠ, Menš, Jord


Aktualizováno: 03. 02. 2024