Helmut Adam

* 1.4.1917 Vídeň (Rakousko) – † 13.11.1941 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně dne 13. 11. 1941 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti, pro porušení nařízení o válečného hospodářství a jako škůdce lidu k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Jihlava, Pivovarská (Brauhausgasse) 12


zaměstnání

obchodník


poznámky

Zpopelněn v Krematoriu města Brna 14. 11. 1941.
Vašek - Štěpánek uvádějí vyznání židovské.sourozenci

Menš


Aktualizováno: 27. 12. 2014