doc. RNDr. Bohuslav Hrudička

* 19.11.1904 Třešť (okres Jihlava) – † 13.4.1942 Mauthausen


meteorolog, klimatolog, vysokoškolský pedagog; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 10. 1. 1942 pro rušení veřejného pořádku a velezrady k předání gestapu a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

zahynul


bydliště

Třešť čp. 367 (rodný dům),
Hrotovice čp. 169 (doloženo v roce 1929),
Brno, Křídlovická 19a


vzdělání

1919–1923 učitelský ústav v Brně (v roce 1932 doplňkové zkoušky na reálném gymnáziu v Třebíči),
1931–1936 Přírodovědecká fakulta v Brně (1936 titul RNDr.),
1937 studijní pobyt ve Vídni,
1938 docent meteorologie a klimatologie na české brněnské technice


jiné pocty

Hrudičkovo jméno je uvedeno na pomníku obětí 2. světové války v Hrotovicích, náměstí 8. května, u zámku,
jeho jméno je uvedeno na pamětní desce umučených brněnských vědců a učitelů vysokých škol v bývalém koncentračním táboře Mauthausen, ČGS mu udělila čestné členství in memoriam (1946)


dílo

zobrazit


zaměstnání

definitivní učitel v Hrotovicích (doloženo v roce 1929),
odborný učitel - měšťanská škola v Brně, Křídlovická ulice,
honorovaný docent Vysoké školy technické Dr. Edvarda Beneše v Brně,
1939 docent meteorologie a klimatologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně


odborné a zájmové organizace

Moravská přírodovědecká společnost,
Národní komitét pro dějiny reálných a technických věd při Národní radě badatelské


hrob

Třebíč, hřbitov na ulici Gorazdova (kenotaf)


poznámky

Pro účast v odboji zatčen 27. 11. 1941, vězněn v Brně v Kounicových kolejích, odsouzen stanným soudem v Brně 10. 1. 1942 k předání gestapu, v únoru 1942 převezen do koncentračního tábora Mauthausen. Zemřel na zápal plic v dubnu 1942.prameny, literatura

zobrazit


osoby

Emil Wald
spolupráce při výzkumu námrazy


partneři

Marie Žáková (Svobodová, ovdovělá Hrudičková)
sňatek: 20. 7. 1929, Brno (kostel sv. Tomáše)ulice

Křídlovická
bydliště


osoba na objektech

oběti okupace PřF MU v Brně
pomník: Kotlářská 2/01 oběti okupace - geografové
pamětní deska: Kotlářská 2/03 učitelé Země moravskoslezské
pamětní deska: Moravské náměstí 6/01


události

17. 10. 1947
Odhalení pamětní desky umučeným učitelům Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
pedagog Přírodovědecké fakulty v Brně


související odkazy

Menš, Kal


Aktualizováno: 11. 04. 2022