Siegfried Taub

* 11.1.1876 Telč – † 30.4.1946 New York (USA)


politik


národnost

německá


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Po obsazení Československa nacisty v roce 1939 kvůli svému židovskému původu a veřejnému vystupování proti fašismu emigroval přes Polsko do Švédska a v roce 1941 odešel do USA, kde i zemřel. Spolupracoval s exilovou vládou a s prezidentem Edvardem Benešem.
Do Švédska s sebou přivezl archiv německé sociální demokracie z Československa, který se stal součástí Archivu a knihovny Švédského hnutí práce (Arbetarrorelsens Arkiv och Bibliotek).


vzdělání

1886–1890 reálka v Telči


zaměstnání

ředitel okresní nemocenské pokladny v Brně,
1910–1925 člen městského zastupitelstva.
v roce 1926 se stal generálním tajemníkem DSAP,
během vzestupu nacionálního socialismu v Německu pomáhal tisícům německých uprchlíků, kteří přicházeli do ČSR,
od roku 1929 místopředseda poslanecké sněmovny, kde působil až do roku 1938


politická orientace

sociální demokrat


odborné a zájmové organizace

už před 1. světovou válkou byl významným představitelem německé sociální demokracie na jižní Moravě,
odborník a znalec v oblasti nemocenského pojištění a velice se zasloužil o jeho šíření po Moravěosoby

Edvard Beneš
spolupráce


Studentský záznam


Aktualizováno: 06. 01. 2019