Internetová encyklopedie dějin Brna

Mihajlo Rostohar

  Prof. PhDr. Mihajlo Rostohar


  • * 30.7.1878 Bregy u Krška (Slovinsko) – † 5.8.1966 Bregy u Krška (Slovinsko)


  • psycholog, zakladatel české experimentální psychologie, zakladatel psychologického ústavu na FF MU v Brně a na univerzitě v Lublani


  • národnost

   Slovinská

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Po roce 1950 (ve věku 72 let) založil psychologický ústav na lublaňské univerzitě. Přednášel a vydával další učební texty, psal monografie, experimentálně zkoumal prožívání filmu u adolescentů ad.


  • bydliště

   Brno, Mahenova 22


  • vzdělání

   od roku 1901 Univerzita ve Vídni - studium medicíny, přírodních věd a psychologie,
   v roce 1903 zahájeno studium experimentální psychologie a noetiky ve Štýrském Hradci (ve Vídni v roce 1906 získal doktorát filozofie),
   poté nastoupil jako stipendista v psychologickém ústavu W. Wundta v Lipsku,
   vídeňský profesor Jodl ho doporučil profesorovi T. G. Masarykovi, u něhož se v akademickém roce 1910/1911 habilitoval prací Theorie hypotetického soudu (v této práci zpracoval hraniční otázky logiky a psychologie; tuto tématiku přednášel na FF UK)

  • vyznamenání a pocty

   Slovinské státní vyznamenání: řád I. stupně (1958)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   po promoci v roce 1906 krátce učil jako suplent na gymnáziu ve Villachu (Beljak),
   před první světovou válkou ve Fyziologickém ústavu LF UK u profesora F. Mareše začal budovat soukromou experimentálně psychologickou laboratoř, kterou v roce 1924 přemístil do Brna,
   v roce 1923 byla jeho venia docendi převedena z UK v Praze na MU v Brně, kde působil až do roku 1948 (nejprve jako docent, od roku 1924 jako mimořádný profesor systematické filozofie),
   v roce 1931 byl jmenován prvním profesorem psychologie na FF MU, v roce 1926 se zasadil o zřízení tamního Psychologického ústavu (s přerušením válečných let tento ústav vedl do roku 1948); v letech 1934–1935 byl děkanem fakulty,
   1948–1950 Vysoká škola sociální v Brně,
   od roku 1950 v Jugoslávii, kde založil psychologický ústav na Filozofické fakultě Univerzity v Lublani

  • odborné a zájmové organizace

   Společnost pro výzkum dítěte v Brně (v roce 1926 se stal jejím předsedou),
   Společnost pedagogického muzea v Brně


  • obrazy

   img14453.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Antonín Beer
   Antonín Beer byl svědkem sňatku Mihajlo Rostohara s Amalií Andlovicovou


  • partneři

   Berta Rostoharová (Fischerová)
   sňatek: 7. 3. 1907, manželství rozloučeno zemským soudem v Praze 9. 4. 1926 Amalie Rostoharová (Andlovicová)
   sňatek: 12. 6. 1926, Brno (Městská rada) Eliška Rostoharová (Krupičková)
   sňatek: 25. 5. 1935, Brno (Městská rada); manželství rozloučeno krajským soudem pro civilní věci v Brně 3. 7. 1942


  • rodiče

   Josef (Jože) Rostohar
   Anežka Rostoharová (Pircová)


  • ulice

   Mahenova
   bydliště


  • události

   15. 6. 1928
   Založení Pedagogického musea v Brně
   místopředseda SP
   6. 6. 1924
   Zahájení 2. sjezdu Společnosti pro výzkum dítěte
   místopředseda sjezdu


  • autor

   Studentský záznam


Aktualizováno: 09. 03. 2019

Mihaljo Rostohar. Zdroj: měsíčník Masarykovy univerzity v Brně, muni.cz, ročník 8, březen 2012, str. 6. (naskenovaný snímek poskytl pan Ladislav Bartoš, děkujeme).