Prof. PhDr. Mihajlo Rostohar

* 30.7.1878 Bregy u Krška (Slovinsko) – † 5.8.1966 Bregy u Krška (Slovinsko)


psycholog, zakladatel české experimentální psychologie, zakladatel psychologického ústavu na FF MU v Brně a na univerzitě v Lublani


národnost

Slovinská


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Po roce 1950 (ve věku 72 let) založil psychologický ústav na lublaňské univerzitě. Přednášel a vydával další učební texty, psal monografie, experimentálně zkoumal prožívání filmu u adolescentů ad.


bydliště

Brno, Mahenova 22


vzdělání

od roku 1901 Univerzita ve Vídni - studium medicíny, přírodních věd a psychologie,
v roce 1903 zahájeno studium experimentální psychologie a noetiky ve Štýrském Hradci (ve Vídni v roce 1906 získal doktorát filozofie),
poté nastoupil jako stipendista v psychologickém ústavu W. Wundta v Lipsku,
vídeňský profesor Jodl ho doporučil profesorovi T. G. Masarykovi, u něhož se v akademickém roce 1910/1911 habilitoval prací Theorie hypotetického soudu (v této práci zpracoval hraniční otázky logiky a psychologie; tuto tématiku přednášel na FF UK)


vyznamenání a pocty

Slovinské státní vyznamenání: řád I. stupně (1958)


dílo

zobrazit


zaměstnání

po promoci v roce 1906 krátce učil jako suplent na gymnáziu ve Villachu (Beljak),
před první světovou válkou ve Fyziologickém ústavu LF UK u profesora F. Mareše začal budovat soukromou experimentálně psychologickou laboratoř, kterou v roce 1924 přemístil do Brna,
v roce 1923 byla jeho venia docendi převedena z UK v Praze na MU v Brně, kde působil až do roku 1948 (nejprve jako docent, od roku 1924 jako mimořádný profesor systematické filozofie),
v roce 1931 byl jmenován prvním profesorem psychologie na FF MU, v roce 1926 se zasadil o zřízení tamního Psychologického ústavu (s přerušením válečných let tento ústav vedl do roku 1948); v letech 1934–1935 byl děkanem fakulty,
1948–1950 Vysoká škola sociální v Brně,
od roku 1950 v Jugoslávii, kde založil psychologický ústav na Filozofické fakultě Univerzity v Lublani


odborné a zájmové organizace

Společnost pro výzkum dítěte v Brně (v roce 1926 se stal jejím předsedou),
Společnost pedagogického muzea v Brně
osoby

Antonín Beer
Antonín Beer byl svědkem sňatku Mihajlo Rostohara s Amalií Andlovicovou Robert Konečný
spolupracovník


partneři

Berta Rostoharová (Fischerová)
sňatek: 7. 3. 1907, manželství rozloučeno zemským soudem v Praze 9. 4. 1926 Amalie Rostoharová (Andlovicová)
sňatek: 12. 6. 1926, Brno (Městská rada) Eliška Rostoharová (Krupičková)
sňatek: 25. 5. 1935, Brno (Městská rada); manželství rozloučeno krajským soudem pro civilní věci v Brně 3. 7. 1942ulice

Mahenova
bydliště


události

15. 6. 1928
Založení Pedagogického musea v Brně
místopředseda SP
6. 6. 1924
Zahájení 2. sjezdu Společnosti pro výzkum dítěte
místopředseda sjezdu


Studentský záznam


Aktualizováno: 09. 03. 2019