Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Ludevít (Ludvík) Lukes

  Jan Ludevít (Ludvík) Lukes


  • * 22.11.1824 Ústí nad Orlicí – † 24.2.1906 Praha


  • zpěvák


  • pseudonym

   chybně psán Lukeš

  • rodné jméno

   Lukesle

  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   jeho otec byl tkalcem


  • vzdělání

   vzdělání u kantora F. Hniličky v Ústí na Orlicí,
   gymnázium v Brně,
   právnická fakulta ve Vídni (ukončeno v roce 1852),
   studium hudby u H. Procha a operní zpěv u vídeňského tenoristy Bassadoniho na konzervatoři ve Vídni,
   studium chemie (1857–1860)


  • zaměstnání

   fundatista augustiniánského kláštera v Brně (1834),
   příležitostná vystoupení v městském divadle v Brně,
   vychovatel u rodiny Salmů v Blansku,
   městské divadlo v Olomouci (1853–1954),
   angažmá ve Stavovském divadle v Praze (1854–1957),
   hostování v Královci, v Brně (1857/1858), ve Vídni (od roku 1857),
   návrat do Čech - vlastník pivovaru U Reismannů (ředitel 1861–1864),
   hostování v Prozatímním divadle v Praze (od roku 1862),
   německé divadlo v Bruselu (1864/1865),
   divadlo v Budapešti,
   opět Prozatímní divadlo (1866/1867–1873),
   učitel v operní škole v Prozatímního divadla v Praze (od roku 1873),
   vlastní škola (od roku 1875)

  • odborné a zájmové organizace

   zpěv, hra na hudební nástroje,
   spoluzakladatel a sbormistr Hlaholu v Praze (1861)


  • poznámky

   Svým pěveckým typem prosazoval dramatický operní zpěv proti virtuóznímu. Tímto směrem orientoval i své pedagogické působení, opřené o široké vzdělání a bohatou jevištní praxi.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Eduard Aschenbrenner
   žák František Broulík
   žák Josef Karel Kompit
   student


  • události

   20. 1. 1859
   Klavírní koncert Clary Schumannové
   tenorista


  • autor


Aktualizováno: 20. 11. 2016