Internetová encyklopedie dějin Brna

Tomáš Glos

  Tomáš Glos


  • * 16.4.1873 Žeravice na Moravě – † 8.1.1962 Brno


  • pedagog


  • zaměstnání

   středoškolský profesor, ředitel III. státního čsl. reálného gymnázia v Brně


  • poznámky

   jeho osobní fond (G 299) je uložen v MZA v Brně


  • prameny, literatura


  • související odkazy

   matriční záznam - N
   MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 6086, Matrika narozených Žeravice 1848–1884, s. 324.


  • autor

   Menš, Kal


Aktualizováno: 09. 09. 2014