prof. PaedDr. Igor Zhoř, CSc.

* 9.3.1925 Brno – † 22.11.1997 Brno


výtvarný teoretik, kritik, pedagog


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

Zakladatel a mluvčí brněnské výtvarné skupiny Profil 58.
V letech 1985–1989 stále častěji zahajoval neoficiální výstavy na různých místech Čech a Moravy; pro neprofesionální výtvarníky vedl "školu výtvarného myšlení" s multimediálními a akčními prvky.
Od roku 1989 vydával publikace opět pod vlastním jménem.


bydliště

Brno-Žabovřesky, Krondlova 4 (1948)


vzdělání

1945–1949 PřF MU v Brně,
1964–1968 externí aspiratura na Filozofické fakultě brněnské univerzity (1969 habilitace tamtéž, v roce 1990 jmenován profesorem)


jiné pocty

Stříbrná medaile Masarykovy univerzity v Brně (30. 5. 1995)


dílo

Historie brněnských výtvarných škol. Brno 1968.
Od roku 1987 ve spolupráci s Karlem Tutschem vydával samizdatový sborník Výběr zajímavostí z domova i ciziny. V letech 1987 až 1989 vyšlo 8 svazků po deseti exemplářích.


zaměstnání

1960–1970 Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Brně (musel ji z politických důvodů opustit, s odchodem se vázal i zákaz veřejné a publikační činnosti),
1983 první veřejné vystoupení při vernisáži Vladimíry Sedlákové v Malé galerii Čs. spisovatele v Brně,
po roce 1990 opět na PdF MU,
od roku 1993 na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně (v roce 1997 její děkan)


politická orientace

během sametové revoluce pracoval ve výboru brněnských výtvarníků při Občanském fóru


odborné a zájmové organizace

od roku 1984 přispíval články a překlady do pražských a brněnských samizdatových sborníků


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 58, řada 2, hrob č. 155


poznámky

od počátku 90. let 20. století publikoval a pracoval v redakčních radách časopisů: ROK, Ateliér, Bulletin MG v Brně, Estetická výchovy ad.osoby

František Bič
člen skupiny Profil 58 Oldřich Hanzl
člen skupiny Profil 58 Dalibor Chatrný
člen skupiny Profil 58 František Šenk
člen skupiny Profil 58 Karel Tutsch
spolupráce na vydávání samizdatového sborníku Výběr zajímavostí z domova i z ciziny
další osoby (1)...ulice

Krondlova
bydliště doložené v roce 1948


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

20. 1. 2022
Výstava Osobnosti Masarykovy univerzity
je mu věnován portrét na výstavě
9. 3. 2015
Týden výtvarné kultury v Brně - 6. ročník


Menš, Jord


Aktualizováno: 15. 02. 2022