Internetová encyklopedie dějin Brna

Igor Zhoř

  prof. PaedDr. Igor Zhoř, CSc.


  • * 9.3.1925 Brno – † 22.11.1997 Brno


  • výtvarný teoretik, kritik, pedagog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   Zakladatel a mluvčí brněnské výtvarné skupiny Profil 58.
   V letech 1985–1989 stále častěji zahajoval neoficiální výstavy na různých místech Čech a Moravy; pro neprofesionální výtvarníky vedl "školu výtvarného myšlení" s multimediálními a akčními prvky.
   Od roku 1989 vydával publikace opět pod vlastním jménem.


  • bydliště

   Brno-Žabovřesky, Krondlova 4 (1948)


  • vzdělání

   1945–1949 PřF MU v Brně,
   1964–1968 externí aspiratura na Filozofické fakultě brněnské univerzity,
   1969 habilitace tamtéž, v roce 1990 jmenován profesorem


  • dílo

   Historie brněnských výtvarných škol. Brno 1968.

   Od roku 1987 ve spolupráci s Karlem Tutschem vydával samizdatový sborník Výběr zajímavostí z domova i ciziny. V letech 1987 až 1989 vyšlo 8 svazků po deseti exemplářích.


  • zaměstnání

   1960–1970 Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Brně (musel ji z politických důvodů opustit, s odchodem se vázal i zákaz veřejné a publikační činnosti),
   1983 první veřejné vystoupení při vernisáži Vladimíry Sedlákové v Malé galerii Čs. spisovatele v Brně,
   po roce 1990 opět na PdF MU,
   od roku 1993 na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně (v roce 1997 její děkan)

  • politická orientace

   během sametové revoluce pracoval ve výboru brněnských výtvarníků při Občanském fóru

  • odborné a zájmové organizace

   od roku 1984 přispíval články a překlady do pražských a brněnských samizdatových sborníků


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 58, řada 2, hrob č. 155


  • poznámky

   Od počátku 90. let 20. století publikoval a pracoval v redakčních radách časopisů: ROK, Ateliér, Bulletin MG v Brně, Estetická výchovy ad.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   František Bič
   člen skupiny Profil 58 Oldřich Hanzl
   člen skupiny Profil 58 Dalibor Chatrný
   člen skupiny Profil 58 František Šenk
   člen skupiny Profil 58 Karel Tutsch
   spolupráce na vydávání samizdatového sborníku Výběr zajímavostí z domova i z ciziny
   další osoby (1)...


  • rodiče

   Antonín Zhoř
   Milada Zhořová (Boháčková)


  • ulice

   Krondlova
   bydliště doložené v roce 1948


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • události

   9. 3. 2015
   Týden výtvarné kultury v Brně - 6. ročník


  • autor

   Menš, Jord


Aktualizováno: 10. 02. 2020