Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Hnojil

  Jan Hnojil


  • * 5.7.1795 Sloupno u Hradce Králové – † 20.9.1852 Brno


  • kapelník, skladatel


  • vzdělání

   hudební vzdělání v klášteře v Brně


  • zaměstnání

   fundatista augustiniánského kláštera v Brně,
   kapelník v Městském divadle v Brně (1826–1832),
   kapelník a učitel hudby v Bukurešti (od roku 1835),
   v divadle v Olomouci (1837),
   opět kapelník v Brně a výuka hudby (1838–1841),
   vlastní hudební škola v Brně (1842),
   druhý kapelník v Brně (od roku 1851)

  • odborné a zájmové organizace

   člen brněnské městské hudby


  • poznámky

   Kromě dirigování psal i symfonickou hudbu (také pro divadelní orchestr) a pro augustiniánský klášter v Brně napsal řadu církevních děl.
   Od konce 20. let 19. století měl v Brně k dispozici orchestr o 28 členech a sbor o 15 mužských a ženských hlasech. V případě nutnosti vypomáhala v divadle i vojenská kapela.
   Do divadelního provozu přinesl spíše zkušenost praktika než individuální umělecké podněty.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Fernando Occioni
   hrál své pantomimy s hudebním doprovodem od J. Hnojila


  • autor


Aktualizováno: 03. 07. 2014