Ladislav Jaroš

* 10.5.1880 Čechy, okr. Přerov (dnes osada Domaželice) – † 18.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo; učitelé Země moravskoslezské


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Milovník přírody, turista a lyžař.
Stanným soudem v Brně odsouzen 18. 6. 1942 pro přípravu velezrady k trestu smrti.


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Holešov, Vilová čtvrť (Villenviertel) 4


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pamětní desce v Praze v budově Tyršova domu, Sokol Holešov mu postavil pomník v katastru obce Chvalčov při zelené turistické značce v lokalitě Jehelník


zaměstnání

ředitel školy ve výslužbě, posledně státní reálné gymnázium v Holešově


odborné a zájmové organizace

starosta Sokola Holešov,
člen výboru Československé obce sokolské


poznámky

zpopelněn v Krematoriu města Brna 19. 6. 1942osoba na objektech

učitelé Země moravskoslezské
pamětní deska: Moravské náměstí 6/01


události

19. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 18. 6. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2411e
18. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (čtvrtek 18. června)
jeden z popravených


Menš


Aktualizováno: 05. 05. 2018