Jan Václav Kautský

* 14.9.1827 Praha – † 4.9.1896 St. Gilgen (Rakousko)


malíř, jevištní výtvarník


vzdělání

1844–1846 Akademie výtvarných umění v Praze,
malířská akademie v Düsseldorfu u J. W. Schirmera


zaměstnání

Stavovské divadlo v Praze (1852) - dekorace,
člen souboru Stavovského divadla v Praze (1861),
1862–1864 Prozatímní divadlo v Praze - hlavní opona, dekorační fundus,
spolupráce s dvorním divadlem ve Vídni,
malíř dvorní opery ve Vídni (1863),
soukromá dekorační firma (se společníky C. Brioschim a H. Burghardtem, 80. léta 19. století - řídil samostatně, pak jeho synové),
dekorace pro divadla v Liberci, v Poděbradech, v Plzni a v Žamberku


odborné a zájmové organizace

ochotnické divadlo v Mikulášském divadle v Praze,
zakladatel soukromé dekorační dílny ve Vídni (1864)


poznámky

Převážně se soustředil na krajinomalbu, např. zachytil některá místa jihočeské krajiny či pražské motivy.
Jeho dekorace používalo z fundusu Prozatimního divadla v Praze i Národní divadlo v Praze a některé další společnosti.
Na brněnské scéně byla použita jeho opona s antickým námětem Apollona a devíti múz. V roce 1881 při vzniku Národního divadla v Brně se účastnil budování a výzdoby divadla. Pro dočasné působiště scény v sále Besedního domu vypracoval projekt jevištního zařízení a portálové masky jeviště. Po zrušení provizoria se ujal vybavení na rohu Radwitova náměstí a ulice Veveří a vytvořil také několik nových dekoračních celků.

Jeho scénická tvorba vycházela z romanticky orientované konvence, postupně ji překonával a pod vlivem vlastních historických a etnografických studií naplňoval aktuální realistické tendence s důrazem na výpravnost a efekt. Členil scénický prostor pomocí různých prvků (můstky, schody, mobiliář, rekvizity) horizontálně i výškově.
Sám svým dílem značně posunul českou scénografii 19. století směrem k nastupujícímu realismu a na pražských scénách připravil půdu pro realistický iluzionismus.Aktualizováno: 30. 08. 2019