Internetová encyklopedie dějin města Brna

Heinrich d’Elvert

  Dr. Heinrich d’Elvert


  • * 4.4.1853 Brno – † 7.4.1926 Vídeň (Rakousko)


  • německý právník, vysoký soudní úředník, politik a poslanec


  • šlechtický titul

   svobodný pán

  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, Rakousko


  • zajímavé okolnosti

   Veřejná čítárna Německo-moravského osvětového spolku byla provozována v letech 1901–1915. Nejdříve (do roku 1907) byla umístěna na Kobližné ulici, poté na dnešním náměstí Svobody v domě U čtyř mamlasů.


  • čestný občan

   2. dubna 1912 mu bylo propůjčeno čestné občanství města Brna


  • vzdělání

   gymnázium v Brně,
   studia práv na vídeňské univerzitě

  • jiné pocty

   Verein der Deutschen städtischen Beamten in Brünn (čestný člen)


  • zaměstnání

   věren rodinné tradici vstoupil do justiční služby,
   v roce 1876 byl jmenován soudním adjunktem pro trestní věci u brněnského zemského soudu, roku 1887 se stal zástupcem státního nadvládního,
   v roce 1889 jmenován tajemníkem soudního rady a roku 1893 zemským soudním radou,
   v roce 1906 obdržel titul dvorního rady

  • politická orientace

   reprezentant levého proudu německého liberalismu na Moravě

  • odborné a zájmové organizace

   na konci roku 1894 vstoupil do politiky,
   po zvolení do obecního zastupitelstva byl v roce 1895 zvolen do brněnské městské rady, v roce 1896 do moravského zemského sněmu a roku 1897 i do poslanecké sněmovny říšské rady,
   v roce 1897 zvolen do pětičlenného moravského vedení Německé pokrokové strany,
   po organizační změně struktury vedení strany (1900) byla ustanovena funkce předsedy a dvou náměstků (předsedou byl na konferenci strany jednomyslně zvolen nepřítomný Heinrich d’Elvert),
   v roce 1903 byl vyslán vedením Německé pokrokové strany do Německé nacionální rady na Moravě - pod jeho předsednictvím dokázali němečtí pokrokáři využít tento nadstranický orgán k udržení svého vlivu v rámci měšťanského politického tábora na Moravě,
   v roce 1918 se ještě stal poslancem prozatímního Národního shromáždění Německého Rakouska,
   po převratu se usadil ve Vídni

   Heinrich d´Elvert působil v řadě spolků:
   - nejprestižnější byla aktivní účast ve spolku Deutsches Haus, který organizačně zajišťoval činnost brněnského německého domu, slavnostně otevřeného v květnu 1891 na tehdejším Lažanském náměstí (koncem 2. světové války byl objekt poničen a později zcela zbourán)
   - od konce roku 1896 působil ve výboru osvětového spolku Deutsch-mährischer Volksbildungsverein a v letech 1898–1918 byl jeho předsedou (tento nepolitický spolek rozvíjel přednáškovou činnost a koncem roku 1901 otevřel veřejnou čítárnu)
   - v letech 1901–1918 stál v čele Spolku státních úředníků (Verein der Staatsbeamten) - roku 1909 došlo ke změně názvu spolku (přidáno: deutschen) v souvislosti se vznikem českého Spolku českých státních úředníků na Moravě a ve Slezsku


  • hrob

   Wiener Zentralfriedhof


  • poznámky

   odpůrce zřízení české techniky, zejména však univerzity v Brně


  • obrazy

   img13769.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Oznámení úmrtí Heinricha d’Elverta "
   "Tváře našich parlamentů 1861-2011. 150 let parlamentarismu v českých zemích"
   "Matriky, Brno - sv. Petr a Pavel (na dómě). Narození 1840–1859"
   "Heinrich sv. pán d’Elvert - brněnský poslanec, moravský šlechtic a německý liberál"


  • partneři

   Leopoldina d’Elvert (Ulrich)


  • rodiče

   Friedrich d’Elvert
   Josephine d’Elvert (Hopfen)


  • sourozenci

   Clara d’Elvert
   Anna d’Elvert
   Friedrich d’Elvert


  • události

   5. 6. 1898
   Odhalení pamětní desky svobodného pána von Steina
   účastník slavnosti
   17. 5. 1891
   Slavnostní otevření Německého domu v Brně
   organizačně zajišťoval činnost Německého domu


  • autor

   Jord, Menš


Aktualizováno: 16. 03. 2018

Místo posledního odpočinku Heinricha D´Elverta (Zentralfriedhof). Snímek zaslal pan Tomáš Sterneck, děkujeme.