Dr. Heinrich d’Elvert

* 4.4.1853 Brno – † 7.4.1926 Vídeň (Rakousko)


německý právník, vysoký soudní úředník, politik a poslanec


šlechtický titul

svobodný pán


národnost

německá


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, Rakousko


zajímavé okolnosti

Veřejná čítárna Německo-moravského osvětového spolku byla provozována v letech 1901–1915. Nejdříve (do roku 1907) byla umístěna na Kobližné ulici, poté na dnešním náměstí Svobody v domě U čtyř mamlasů.


čestný občan

2. dubna 1912 mu bylo propůjčeno čestné občanství města Brna


vzdělání

gymnázium v Brně,
studia práv na vídeňské univerzitě


jiné pocty

Verein der Deutschen städtischen Beamten in Brünn (čestný člen)


zaměstnání

věren rodinné tradici vstoupil do justiční služby,
v roce 1876 byl jmenován soudním adjunktem pro trestní věci u brněnského zemského soudu, roku 1887 se stal zástupcem státního nadvládního,
v roce 1889 jmenován tajemníkem soudního rady a roku 1893 zemským soudním radou,
v roce 1906 obdržel titul dvorního rady


politická orientace

reprezentant levého proudu německého liberalismu na Moravě


odborné a zájmové organizace

na konci roku 1894 vstoupil do politiky,
po zvolení do obecního zastupitelstva byl v roce 1895 zvolen do brněnské městské rady, v roce 1896 do moravského zemského sněmu a roku 1897 i do poslanecké sněmovny říšské rady,
v roce 1897 zvolen do pětičlenného moravského vedení Německé pokrokové strany,
po organizační změně struktury vedení strany (1900) byla ustanovena funkce předsedy a dvou náměstků (předsedou byl na konferenci strany jednomyslně zvolen nepřítomný Heinrich d’Elvert),
v roce 1903 byl vyslán vedením Německé pokrokové strany do Německé nacionální rady na Moravě - pod jeho předsednictvím dokázali němečtí pokrokáři využít tento nadstranický orgán k udržení svého vlivu v rámci měšťanského politického tábora na Moravě,
v roce 1918 se ještě stal poslancem prozatímního Národního shromáždění Německého Rakouska,
po převratu se usadil ve Vídni

Heinrich d´Elvert působil v řadě spolků:
- nejprestižnější byla aktivní účast ve spolku Deutsches Haus, který organizačně zajišťoval činnost brněnského německého domu, slavnostně otevřeného v květnu 1891 na tehdejším Lažanském náměstí (koncem 2. světové války byl objekt poničen a později zcela zbourán)
- od konce roku 1896 působil ve výboru osvětového spolku Deutsch-mährischer Volksbildungsverein a v letech 1898–1918 byl jeho předsedou (tento nepolitický spolek rozvíjel přednáškovou činnost a koncem roku 1901 otevřel veřejnou čítárnu)
- v letech 1901–1918 stál v čele Spolku státních úředníků (Verein der Staatsbeamten) - roku 1909 došlo ke změně názvu spolku (přidáno: deutschen) v souvislosti se vznikem českého Spolku českých státních úředníků na Moravě a ve Slezsku


hrob

Wiener Zentralfriedhof


poznámky

odpůrce zřízení české techniky, zejména však univerzity v Brněudálosti

5. 6. 1898
Odhalení pamětní desky svobodného pána von Steina
účastník slavnosti
17. 5. 1891
Slavnostní otevření Německého domu v Brně
organizačně zajišťoval činnost Německého domu


Jord, Menš


Aktualizováno: 16. 03. 2018