Internetová encyklopedie dějin Brna

Ludmila Koláříková

  doc. PhDr Ludmila Koláříková


  • * 17.12.1909 Drysice, okr. Vyškov – † 22.4.1968 Brno


  • psycholožka, vysokoškolská pedagožka, vědecká pracovnice


  • rodné jméno

   Kolaříková

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


  • zajímavé okolnosti

   Narodila se v rodině chalupníka a sezónního zedníka jako nejmladší ze 6 dětí. Její otec po vážném pracovním úrazu v roce1918 zemřel a rodina pak žila ve svízelných materiálních poměrech. Během studia musela vypomáhat doma v hospodářství a přivydělávat si kondicemi. Zůstala svobodná, bezdětná.

  • příčina úmrtí

   jaterní nemoc


  • bydliště

   Brno, Úvoz 45 (1948)


  • vzdělání

   1921–1929 gymnázium ve Vyškově,
   1929–1935 FF MU v Brně - latina, řečtina, filozofie (1939 doktorát z filozofie - titul PhDr., 1947 habilitace pro obor psychologie - titul docent)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1935–1945 výuka na brněnských gymnáziích, souběžně psycholožka ve Studentské poradně,
   1945–1947 asistentka v Psychologickém ústavu FF MU v Brně,
   1947–1950 přednášela psychologii na Vysoké škole sociální v Brně,
   1947–1951 v Olomouci přednášela psychologii na filozofické a pedagogické fakultě,
   1947–1960 přednášela psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity

  • odborné a zájmové organizace

   Československá psychologická společnost-místopředsedkyně brněnské pobočky


  • poznámky

   Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity působila od letního semestru 1947 jako první docentka v historii. V prosinci 1947 byl podán návrh na její jmenování mimořádnou profesorkou, po únorových událostech 1948 však k tomu již nedošlo.
   Po roce 1948 byla pro svoji zásadovost a náboženské přesvědčení jako bezpartijní diskriminována.
   Po reformě vysokého školství byla v roce 1951 jmenována pouze zástupkyní docenta. Byla nucena se znovu habilitovat, její nová habilitace však byla v květnu 1958 zamítnuta. Na fakultě působila pak už jen dva roky jako odborná asistentka. Na konci roku 1960 jí byl vyměřen invalidní důchod a z fakulty musela odejít.
   Až v roce 1966 se podařilo prosadit vyřízení žádosti o její jmenování státní docentkou a v září 1967 měla nastoupit na katedře psychologie jako vědecká pracovnice. Avšak její zdraví už bylo natolik podlomeno, že na pracoviště nastoupit nemohla a na jaře následujícího roku své těžké jaterní nemoci podlehla.
   Je pochována v rodných Drysicích.
   (Podklady k této osobnosti připravil pan Ladislav Bartoš. Děkujeme.)

   OSOBNÍ VZPOMÍNKA doc. dr. Mirka Čejky
   Její žák, známý psycholog Jiří Diamant ji charakterizoval jako "zbožnou katoličku, přátelskou a citlivou učitelku, která se dokázala přiblížit studentům a dovedně jim předávat svoje znalosti a zkušenosti. Ona byla komunistickými radikály nejvíce pronásledována, stejně jako neohrožený docent Konečný.“ Paní docentka už pak nedostala žádné zaměstnání, takže zůstala zcela bez prostředků, ačkoli na ní existenčně závisela její stará maminka. Její mladší kolega a žák a můj přítel Boleslav Bárta organizoval pak tajně finanční sbírky ve prospěch těchto dvou zcela opuštěných žen, aby vůbec mohly přežít. Jednou jsem je v té věci s Bártou a Greplem v jejich skromném bytě navštívil.
   Doc. Kolaříková pak roku 1968 ve věku 59 let zemřela.


  • obrazy

   img11508.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • ulice

   Úvoz
   bydliště


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Jis


Aktualizováno: 30. 01. 2020

Ludmila Koláříková. Zdroj: Čs. psychologie, XIII, 1969, č. 6. Naskenovaný snímek poskytl pan Ladislav Bartoš, děkujeme.