Internetová encyklopedie dějin Brna

Heinrich Rademin

  Heinrich Rademin


  • * 15.12.1674 Hamburk (Německo) – † 29.11.1731 Vídeň (Rakousko)


  • herec, ředitel divadelní společnosti, dramatik


  • rodné jméno

   Johann Heinrich


  • vzdělání

   studium práv v Halle (ukončeno v roce 1697) - zisk titulu licenciáta a doktora


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   právník,
   principál divadelního souboru na zámku v Moravském Krumlově (1703) v Brně (již před rokem 1705),
   v divadelním souboru J. A. Stranitzkého ve Vídni,
   opět ředitel vlastní divadelní skupiny v Augsburgu (1710–1712) - jeho společnost Wienerische Comoedianten, v Ulmu (1712),
   pak v Praze - spojení s A. J. Geisslerem (od roku 1713), v Linci (1714), v Kuksu (1717),
   samostatně opět v Augsburgu (1715) a v Brně (1714, 1715, 1716 a 1717),
   střídavě u různých společností ve Vídni (od roku 1719),
   znovu vlastní společnost v Prešpurku a v Brně (1723),
   člen souboru na zámku v Kuksu (1724),
   člen divadelního souboru ve Vídni (1726–1731)


  • poznámky

   Pro hraběte Šporka napsal a na Kuksu odehrál chvalozpěv k otevření špitálního kostela Nie verwesende Gedaechtnis v létě 1717.
   Do vývoje divadla nejvíce zasáhl jako dramaturg, protože uváděl nová vlastní činoherní zpracování úspěšných italských operních titulů. Zejména ve Vídni napsal libreta oratorií, vytvořil několik děl zcela nového žánru parodické zpěvohry - "musica bernesca".


  • prameny, literatura


  • osoby

   Franz Albert Defraine
   ředitel divadelní společnosti -Hoch-Teutsche Comoedianten


  • partneři

   Anna Ernestina Rademinová (Goettnerová)
   (první manželka)


  • autor


Aktualizováno: 26. 11. 2013