Internetová encyklopedie dějin Brna

Svatomír Kadlčák

Aktualizováno: 18. 01. 2019

Vězeňská fotografie Svatomíra Kadlčáka, pořízená 22. 10. 1940 německou kriminální policií v Moravské Ostravě. In: Archiv bezpečnostních složek, fond 141 (Německé soudy v říši), sign. 141-252-11.  Za souhlas s uveřejněním v naší...