prof. PhDr. Julius Glücklich

* 10.5.1876 Březové Hory u Příbrami – † 28.9.1950 Praha


historik, vysokoškolský pedagog


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Byl židovského původu, roku 1898 konvertoval k evangelické víře.
Zabýval se dobou bělohorskou, zvláště pak osobností českého nekatolického šlechtice Václava Budovce z Budova, jehož korespondenci zpracoval do podoby edice pramenů.
Mezi světovými válkami pomáhal uvést v chod historický seminář Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, po druhé světové válce pak stejný úkol vykonával na Univerzitě Palackého v Olomouci.


bydliště

Březové Hory u Příbrami (1876–1895),
Praha (1895–1920),
Brno, ulice U prachárny (1921–1922),
Brno-Židenice (1922–1934),
Praha, Na Babě č. 2 (1934–1950 ve vile, kterou navrhl Josef Gočár)


vzdělání

1888–1895 c. k. reálné a vyšší gymnasium v Příbrami,
1895–1900 Filosofická fakulta Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze,
1898–1899 Institut für Österreichische Geschichtsforschung ve Vídni


dílo

zobrazit


zaměstnání

1899–1900 suplující učitel na obchodní akademii v Chrudimi,
1900–1901 suplující učitel na státním gymnasiu v Německém Brodě,
1901–1903 suplující učitel na státní reálce v Praze, Ječná ulice,
1903–1904 provizorní učitel na c. k. reálném a vyšším gymnáziu v Praze, Křemencová ulice,
1904–1906 provizorní učitel na c. k. vyšším gymnasiu v Praze, Žitná ulice,
1906–1920 skutečný učitel na c. k. státním reálném gymnasiu v Praze, Malá Strana,
1920–1939, 1945–1946 řádný profesor všeobecných dějin historického semináře Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (1926–1927 děkan a 1927–1928 proděkan FF MU),
1947–1950 čestný profesor historického semináře Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci


odborné a zájmové organizace

1910–1920 a 1934–1940 mimořádný člen KČSN,
1921–1933 dopisující člen KČSN,
1912–1933 dopisující člen ČAVU,
1933–1940 mimořádný člen ČAVU,
1946–1950 řádný člen ČAVU,
Historický klub,
Matice moravská,
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


poznámky

Zásluhou J. Glücklicha byla redakce časopisu Naše věda (původně Věda česká a Česká věda) přenesena z Prahy do Brna na Burešovu ulici č. 8.osoby

Ladislav Hofman
přítel


partneři


ulice

U prachárny (Beim Pulverturm)
bydliště v letech 1921–1922 (dnes Roubalova)


události

11. 11. 1928
Odhalení náhrobního pomníku historika Ladislava Hofmana na ÚH v Brně
řečník na slavnosti
11/1921
Zahájení výuky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity
osobnost ze zakladatelské generace pedagogů Masarykovy univerzity


Studentský záznam


Aktualizováno: 24. 01. 2020