Edmund Campion

* 25.1.1540 Londýn (Velká Británie) – † 1.12.1581 Londýn (Velká Británie)


dramatik a režisér


rodné jméno

též Campianus, Kampián


zajímavé okolnosti

za studií v Oxfordu si získal přízeň královny Alžběty I. a biskup z Gloucesteru Richard Cheney v něm viděl svého nástupce


příčina úmrtí

popraven


vzdělání

univerzita v Oxfordu,
bakalář z teologie v Douai a nižší katolické svěcení v anglikánské církvi, ale tajně katolík,
vstup do Tovaryšstva Ježíšova - noviciát v Brně (70. léta 16. století)


vyznamenání a pocty

prohlášen za blahoslaveného (1886),
prohlášen za svatého (1970)


dílo

zobrazit


zaměstnání

z Anglie uprchl do Irska - kvůli víře, pak do Francie,
pěší pouť do Říma (1573), zde vstup do Tovaryšstva Ježíšova,
noviciát v Brně,
profesor rétoriky v Klementinu v Praze (1574–1580),
dramatik a režisér školských inscenací v Praze,
misie do Anglie (1580) - ale tajně posiluje katolickou víru,
víc než rok na útěku, zatčen, uvězněn v Toweru, mučen a popraven (1581), blahoslaven


poznámky

Měl velký vliv na české prostředí, jeho přímým žákem byl J. Barthold Pontanus z Breitenberka a za duchovního potomka se považoval i Bohuslav Balbín.

V roce 1577 byla na nádvoří Klementina za účasti císaře Rudolfa II. a jeho dvora hrána hra Tragédie o Saulovi. Představení trvalo 6 hodin a na žádost císaře byla hra na další den opět zopakována. V roce 1578 opět císař přihlížel jeho nové hře o sv. Ambrožovi.osoby

Bohuslav Ludvík Alois Balbín
B. L. A. Balbín se považoval za duchovního potomka E. Campiona


události

22. 9. 2002
Slavnost 200. výročí posvěcení jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie
absolvoval brněnský jezuitský noviciátAktualizováno: 11. 01. 2017