Internetová encyklopedie dějin Brna

Philipp Gotthard Schaffgotsch

  Philipp Gotthard Schaffgotsch


  • * 3.7.1716 Warmbrunn (Polsko) – † 5.1.1795 Jánský Vrch u Javorníka


  • mecenáš


  • zajímavé okolnosti

   jeho otec svídnicko-javorský zemský hejtman Johann Anton Schaffgotsch byl jedním ze šlechticů, kteří podporovali také první italskou operu stagionu ve Vratislavi (1724)


  • vzdělání

   studium na Collegium Romanum v Římě,
   svěcení na kněze (1738)


  • zaměstnání

   kanovník olomoucký, vratislavský a halberstadský,
   sídlo ve Vratislavi, na Jánském Vrchu (1767),
   útěk do Brna - za války mezi Pruskem a Rakouskem (1778/1779),
   na jeho statky uvalena nucená správa (1785)

  • odborné a zájmové organizace

   hudba,
   vlastní kapela ve Vratislavi


  • hrob

   Královopolský hřbitov, Myslínova, skup. 3 (u zdi), hrob č. 73–74 (rodinná hrobka v zemi s krytem)


  • poznámky

   Podporoval divadelní a hudební život i po uvalení státní správy na své statky roku 1785 až do konce života.
   Zejména pro vybudování hudebního a divadelního života na zámku na Jánském Vrchu využíval rozsáhlých společenských a zednářských kontaktů s Vídní, Prahou, Brnem a ostatními centry (piaristická kolej Bílá Voda, Slezské Rudoltice, Velké Hoštice).


  • prameny, literatura


  • rodiče

   Anna Marie Terezie Novohradská z Kolovrat


  • stavby

   Královopolský hřbitov
   Myslínova
   místo posledního odpočinku


  • autor


Aktualizováno: 31. 12. 2018