Encyklopedie dějin města Brna

Karel Morávek

  Karel Morávek


  • * 9.2.1877 Přestavlky, okr. Rychnov nad Kněžnou – † 19.3.1934 Brno


  • lesmistr a správce velkostatku; stálý soudní znalec pro lesnictví


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Narodil se jako syn hajného. V 15 letech nastoupil do praxe na velkostatku hraběte Bedřicha Kinského, který mu poskytl prostředky ke studiu na českém lesnickém učilišti v Písku. Od roku 1901 byl ve službách knížete Schönburg-Hartensteina, nejprve na polesí v Miletíně, od roku 1909 pak v Králově Poli, kde působil jako nadlesní (později lesmistr) a zároveň správce velkostatku. Souběh funkcí byl důsledkem toho, že naprostou většinu velkostatku tvořily právě lesy.
   Kromě úspěšného působení v odborné funkci byl činný i veřejně, jednak v zájmovým lesnických organizacích, jednak v královopolském zastupitelstvu.
   V letech 1920–1926 se velmi angažoval ve sportovním hnutí na místní i celostátní úrovni. V době, kdy byl místopředsedou Čs. fotbalového svazu a předsedou Západomoravské fotbalové župy svedl statečný leč marný boj proti profesionalizaci kopané a sportu vůbec. Nelichotivě se o něm zmiňuje Karel Ullmann ve své vzpomínkové knize Po zavátých stopách mého života (Brno, 1948).


  • bydliště

   Miletín čp. 9, okr. Nová Paka (v době sňatku),
   Brno-Královo Pole, Božetěchova 1 (od roku 1909)


  • vzdělání

   měšťanská škola v Kostelci nad Orlicí (česká) a v Králíkách (německá),
   lesnické učiliště v Písku,
   mimořádný posluchač na Vysoké škole zemědělské ve Vídni (v roce 1907)


  • zaměstnání

   1892 praktikant na velkostatku Bedřicha Kinského v Kostelci nad Orlicí (+ studium v Písku),
   1896 lesní adjunkt na velenovském revíru boskovického statku,
   1899 roční vojenská služba v Liberci (superarbitrován, vrátil se do Boskovic),
   1901 vedoucí polesí u knížete Schönburg-Hartensteina v Miletíně,
   1909 nadlesní a správce velkostatku Schönburg-Hartensteinů v Králově Poli,
   1921 jmenován lesmistrem

  • odborné a zájmové organizace

   Ústřední jednota čs. lesnictva (člen výboru a předseda brněnského krajského odboru),
   Volné sdružení lesních správ (jednatel),
   Ústřední svaz čs. státních a soukromých zemědělských a lesních zaměstnanců (spoluzakladatel, dlouholetý místopředseda brněnského krajského odboru),
   Okrašlovací spolek v Králově Poli,
   S.K. Královo Pole (spoluzakladatel, jistý čas předseda),
   Čs. fotbalový svaz (1923–1924 místopředseda),
   Západomoravská fotbalová župa (1923–1924 předseda),
   Lawn-Tennis Club v Králově Poli (spoluzakladatel)


  • hrob

   Soběšický hřbitov, Habrová, hrob č. 72–73, vedle márnice (sám se o vybudování soběšického hřbitova zasloužil)

  • pojmenováno

   jeho jméno připomíná nápis na balvanu pod pěšinou, která byla vybudována za jeho působení


  • poznámky

   Byl vynikající lesní odborník, i když i on podlehl v pěstební činnosti dobové mánii smrkových a borových monokultur.
   Velké zásluhy má na rozvoji estetické a rekreační funkce lesů. V brněnském okolí nechal budovat pěšiny, odpočívadla s lavičkami a vysazovat cizokrajné dřeviny.
   Na jeho počest byla pojmenována ve 30. letech 20. století budovaná a jím inspirovaná vrstevnicová pěšina (tzv. Morávkova stezka), která je prakticky totožná s pozdější Naučnou lesnickou stezkou Školního lesního podniku Křtiny východně od silnice Soběšice–Útěchov z roku 1972.
   S manželkou Marií Morávkovou měli 3 děti: Marie (*25. 3. 1906, +1997, Brno), Věra a Jaromír.

   (Podklady k této osobnosti i blízkým příbuzným připravil pan Ladislav Bartoš, děkujeme.)


  • obrazy

   Karel Morávek (vpravo) - výřez z fotografie, na níž je spolu s personálem ze správy velkostatku, 20. léta 20. století. Fotografii zaslal pan Ladislav Bartoš, děkujeme. Karel Morávek (na fotografii vpravo s kloboukem v klíně) spolu s personálem ze správy velkostatku, 20. léta 20. století. Fotografii zaslal pan Ladislav Bartoš, děkujeme. Karel Morávek. Fotografii poskytla ze svého archivu rodina Brunclíkova (potomci pana Morávka). Snímek nám zaslal pan Ladislav Bartoš, děkujeme.


  • prameny, literatura

   zobrazit "Matrika oddaných, Brno - sv. Tomáš 1903-1908"
   "Dějiny lesního závodu VŠZ. Okrajové statky - Polesí Řečkovice."
   "Příběhy brněnských hřbitovů"
   "Brněnské hřbitovy. Průvodce po jejich historii, čestných hrobech města Brna, památkově chráněných náhrobcích a vojenských pohřebištích"
   "Památníky adamovských lesů"
   "Společenský almanach Velkého Brna"


  • osoby

   Karel Josef Ludvík Ullmann
   psal o Morávkovi v knize Po zavátých stopách mého života


  • partneři

   Marie Morávková (Vališová)
   sňatek: 3. 6. 1905, Brno (kostel sv. Tomáše)


  • rodiče

   Václav Morávek
   Barbora Morávková (Friedrichová)


  • ulice

   Božetěchova
   bydliště


  • osoba na objektech

   Pěšina Karla Morávka
   pamětní kámen: Soběšice 0/01


  • stavby

   Soběšický hřbitov
   Habrová
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Jis


Aktualizováno: 31. 12. 2017

Karel Morávek (vpravo) - výřez z fotografie, na níž je spolu s personálem ze správy velkostatku, 20. léta 20. století. Fotografii zaslal pan Ladislav Bartoš, děkujeme.