Internetová encyklopedie dějin Brna

Karel Morávek

  Karel Morávek


  • * 9.2.1877 Přestavlky (okres Rychnov nad Kněžnou) – † 19.3.1934 Brno


  • lesmistr a správce velkostatku; stálý soudní znalec pro lesnictví


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Narodil se jako syn hajného. V 15 letech nastoupil do praxe na velkostatku hraběte Bedřicha Kinského, který mu poskytl prostředky ke studiu na českém lesnickém učilišti v Písku. Od roku 1901 byl ve službách knížete Schönburg-Hartensteina, nejprve na polesí v Miletíně, od roku 1909 pak v Králově Poli, kde působil jako nadlesní (později lesmistr) a zároveň správce velkostatku. Souběh funkcí byl důsledkem toho, že naprostou většinu velkostatku tvořily právě lesy.
   Kromě úspěšného působení v odborné funkci byl činný i veřejně, jednak v zájmovým lesnických organizacích, jednak v královopolském zastupitelstvu.
   V letech 1920–1926 se velmi angažoval ve sportovním hnutí na místní i celostátní úrovni. V době, kdy byl místopředsedou Čs. fotbalového svazu a předsedou Západomoravské fotbalové župy svedl statečný leč marný boj proti profesionalizaci kopané a sportu vůbec. Nelichotivě se o něm zmiňuje Karel Ullmann ve své vzpomínkové knize Po zavátých stopách mého života (Brno, 1948).


  • bydliště

   Miletín čp. 9, okr. Nová Paka (v době sňatku),
   Brno-Královo Pole, Božetěchova 1 (od roku 1909)


  • vzdělání

   měšťanská škola v Kostelci nad Orlicí (česká) a v Králíkách (německá),
   lesnické učiliště v Písku,
   mimořádný posluchač na Vysoké škole zemědělské ve Vídni (v roce 1907)


  • zaměstnání

   1892 praktikant na velkostatku Bedřicha Kinského v Kostelci nad Orlicí (+ studium v Písku),
   1896 lesní adjunkt na velenovském revíru boskovického statku,
   1899 roční vojenská služba v Liberci (superarbitrován, vrátil se do Boskovic),
   1901 vedoucí polesí u knížete Schönburg-Hartensteina v Miletíně,
   1909 nadlesní a správce velkostatku Schönburg-Hartensteinů v Králově Poli,
   1921 jmenován lesmistrem

  • odborné a zájmové organizace

   Ústřední jednota čs. lesnictva (člen výboru a předseda brněnského krajského odboru),
   Volné sdružení lesních správ (jednatel),
   Ústřední svaz čs. státních a soukromých zemědělských a lesních zaměstnanců (spoluzakladatel, dlouholetý místopředseda brněnského krajského odboru),
   Okrašlovací spolek v Králově Poli,
   S.K. Královo Pole (spoluzakladatel, jistý čas předseda),
   Čs. fotbalový svaz (1923–1924 místopředseda),
   Západomoravská fotbalová župa (1923–1924 předseda),
   Lawn-Tennis Club v Králově Poli (spoluzakladatel)


  • hrob

   Soběšický hřbitov, Habrová, hrob č. 72–73, vedle márnice (sám se o vybudování soběšického hřbitova zasloužil)

  • pojmenováno

   jeho jméno připomíná nápis na balvanu pod pěšinou, která byla vybudována za jeho působení


  • poznámky

   Byl vynikající lesní odborník, i když i on podlehl v pěstební činnosti dobové mánii smrkových a borových monokultur.
   Velké zásluhy má na rozvoji estetické a rekreační funkce lesů. V brněnském okolí nechal budovat pěšiny, odpočívadla s lavičkami a vysazovat cizokrajné dřeviny.
   Na jeho počest byla pojmenována ve 30. letech 20. století budovaná a jím inspirovaná vrstevnicová pěšina (tzv. Morávkova stezka), která je prakticky totožná s pozdější Naučnou lesnickou stezkou Školního lesního podniku Křtiny východně od silnice Soběšice–Útěchov z roku 1972.
   S manželkou Marií Morávkovou měli 3 děti: Marie (*25. 3. 1906, +1997, Brno), Věra a Jaromír.
   (Podklady k této osobnosti i blízkým příbuzným připravil pan Ladislav Bartoš, děkujeme.)


  • obrazy

   img11757.jpg img11657.jpg img11658.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Karel Ullmann
   K. Ullmann psal o K. Morávkovi v knize Po zavátých stopách mého života


  • partneři

   Marie Morávková (Vališová)
   sňatek: 3. 6. 1905, Brno (kostel sv. Tomáše)


  • rodiče

   Václav Morávek
   Barbora Morávková (Friedrichová)


  • ulice

   Božetěchova
   bydliště


  • osoba na objektech

   Pěšina Karla Morávka
   pamětní kámen: Soběšice 0/01


  • stavby

   Soběšický hřbitov
   Habrová
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Jis


Aktualizováno: 29. 04. 2019

Karel Morávek. Fotografii poskytla ze svého archivu rodina Brunclíkova (potomci pana Morávka). Snímek nám zaslal pan Ladislav Bartoš, děkujeme.