Emanuel Krajina

* 2.12.1889 Číchov (okres Třebíč) – † 16.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo; učitelé Země moravskoslezské


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Číchov čp. 28 (rodný dům),
Střížov čp. 12 (bydliště v době sňatku),
Třebíč, Poděbradova 1b (bydliště v době úmrtí)


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pamětní desce obětí z řad Sokola (Třebíč, Masarykovo náměstí),
na pomníku světových válek v Krahulově


zaměstnání

učitel ve Střížově (doloženo v roce 1914),
ředitel školy, měšťanská škola chlapecká v Třebíči, Na Horce


odborné a zájmové organizace

Sokol Třebíč


hrob

starý hřbitov v Třebíči (kenotaf)


poznámky

zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 18. 6. 1942
osoby

Josef Dvořák
oddával v Třebíči dne 14. 9. 1914 Emanuela Krajinu s Marií Novákovou František Milička
spolupráce v odboji


partneři

Marie Krajinová (Nováková)
sňatek: 14. 9. 1914, Třebíč-město (sv. Martin)
osoba na objektech

učitelé Země moravskoslezské
pamětní deska: Moravské náměstí 6/01


události

17. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 16. 6. a 15. 6. (dodatek) 1942
v protokolu uveden pod číslem 2373 e
16. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (úterý 16. června)
jeden z popravenýchMenš, JMik


Aktualizováno: 06. 04. 2023