Internetová encyklopedie dějin Brna

Antonín Vranický

  Antonín Vranický


  • * 13.6.1761 Nová Říše u Telče – † 6.8.1820 Vídeň (Rakousko)


  • skladatel, houslista, kapelník, hudební pedagog


  • rodné jméno

   Anton Wranitzky


  • zajímavé okolnosti

   Bývá označován za jednoho ze zakladatelů vídeňské houslové školy.
   Ve Vídni byl žákem J. Haydna, J. G. Albrechtsbergera a snad i W. A. Mozarta.


  • bydliště

   Vídeň


  • vzdělání

   gymnázium v premonstrátském klášteře v Nové Říši - základy hudebního vzdělání,
   studia filozofie v Brně (práva nedokončil)


  • dílo

   publikační činnost:
   - škola houslové hry: Violin fondamento (1804)


  • zaměstnání

   sbormistr Tereziánsko-savojské akademie ve Vídni (1783),
   skladatel, houslový virtuos a pedagog ve Vídni,
   vstup do služeb knížete Josefa Františka Maxmiliána Lobkovice (1790) - učitel hudby, organizace a řízení koncertů,
   první kapelník lobkovické kapely ve Vídni (1797–1813),
   ředitel orchestru dvorní opery (od roku 1813) a ředitel divadla Theater an der Wien (od roku 1814) ve Vídni,
   vedoucí nakladatelství dvorního divadla: Hoftheater-Musik-Verlag (1812–1816),
   odchod do penze (1816)

  • odborné a zájmové organizace

   hra na housle


  • poznámky

   Byl velmi plodným a ve své době renomovaným skladatelem.
   Většina skladeb je dochována v lobkovické hudební sbírce. Jedná se převážně o neoperní repertoár: četné orchestrální skladby - 15 symfonií, instrumentální koncerty (22) a množství komorních děl (na 88).


  • prameny, literatura


  • děti

   Anna Krausová (Vranická)
   Karolina Seidlerová (Vranická)
   Friedrich Vranický
   Anton Vranický ml.


  • sourozenci

   Pavel Vranický


  • autor


Aktualizováno: 10. 06. 2014