Pavel Krupička

* 18.8.1905 Morkůvky (okres Břeclav) – † 18.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo; učitelé Země moravskoslezské


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně dne 18. 6. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Morkůvky čp. 46 (rodný dům),
Dambořice čp. 374 (doloženo v roce 1929),
Ždánice čp. 450 (doloženo v roce 1936)


vzdělání

učitelský ústav


vyznamenání a pocty

Československý válečný kříž 1939 in memoriam


jiné pocty

„Galerie rodáků“ na hřbitově v Morkůvkách,
pamětní deska obětí okupace ve Velkých Hostěrádkách

Ždánice:
- pamětní deska v budově školy (spolu s P. Václavem Kostihou, Václavem Bumbou, P. Františkem Vonešem)
- pomník na starém hřbitově (spolu s P. Františkem Vonešem, P. Václavem Kostihou a Josefou Kubatíkovou)
- pamětní deska obětí 2. světové války z řad příslušníků Sokola (v budově sokolovny)


zaměstnání

odborný učitel, měšťanská škola ve Ždánicích (okres Hodonín)


odborné a zájmové organizace

Sokol Ždánice (vzdělavatel),
byl vášnivým včelařem


hrob

hřbitov v Morkůvkách (kenotaf na rodinném hrobě)


poznámky

zapojen v odbojové organizaci Obrana národa, gestapem zatčen začátkem dubna 1942, zpopelněn v Krematoriu města Brna 19. června 1942

osoby

Václav Bumba
kolega, společně zatčeni a popraveni Václav Kostiha
uvedeni společně na pamětní desce


partneři

Růžena Krupičková (Pexrová)
sňatek: 22. 9. 1929, Klobouky u Brna (evangelický kostel)
osoba na objektech

učitelé Země moravskoslezské
pamětní deska: Moravské náměstí 6/01


události

19. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 18. 6. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2411j
18. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (čtvrtek 18. června)
jeden z popravených


Menš


Aktualizováno: 17. 01. 2020