PhDr. Rudolf Hurt

* 26.11.1902 Šardice (okres Hodonín) – † 11.8.1978 Brno


historik a archivář, středoškolský pedagog


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


zajímavé okolnosti

Jeden z prvních žáků a absolventů pražské archivní školy. Věnoval se intenzivně zpřístupňování archiválií. Podle něj „hlavní úkol archivářů je katalogizace, resp. inventarizace archivních fondů, jelikož ta je předpokladem nejen zdárné úřední činnosti, nýbrž i bádání historických pracovníků“.
Stal se odborníkem v řadě odvětví hospodářských dějin, jmenovitě rybnikářství a vinařství.


bydliště

Šardice čp. 60 (rodný dům),
Vracov čp. 47 (doloženo v roce 1910),
Brno, Čápkova 7


vzdělání

gymnázium v Kyjově (1921 maturita),
1921–1926 FF KU - historie a zeměpis,
1922–1925 Státní archivní škola v Praze,
1926 státní zkouška pro učitelství na středních školách, 1934 PhDr. (historie) na brněnské filozofické fakultě


dílo

zobrazit


zaměstnání

1926–1929 výuka na gymnáziích v Brně, Bučovicích (a v letech 1956–1962 v Mikulově)
na jaře (1. března) roku 1929 nastoupil do Moravského zemského archivu v Brně jako odborný archivář,
od 1. 10. 1937 byl ustanoven vrchním archivním komisařem (fakticky ústav řídil, aniž by byl jmenován jeho ředitelem nebo správcem),
po mnichovských událostech (1938) byl z funkce sesazen, ale od roku 1941 opětovně nahradil ve vedení archivu Leopolda Peřichu a roku 1943 byl jmenován zemským radou archivní služby,
po osvobození byl Rudolf Hurt nařčen bývalými zaměstnanci ze spolupráce s nacisty, a přestože byl uznán nevinným, pracoval již jen ve spisovně a k 31. 8. 1948 byl propuštěn; bylo mu znemožněno zaměstnání v příbuzném oboru


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 100, řada 2, hrob č. 200–202


poznámky

Jako pracovník archivu zpracovával archivní listinné sbírky, akta šlechtická, Novou a Bočkovu sbírku, listiny vrchního a zemského soudu, gruntovní knihy, akta různých klášterů, archiválie soudní i politické správy, literární pozůstalosti významných českých osobností atd.
Podnikl výzkumné cesty do rakouských (1930 Heilegenkreuz, 1931 Zwettel, Wien) i našich archivů (1931 Osek a Duchcov, 1934 Roudnice).
V badatelské činnosti se věnoval několika okruhům: hospodářský život moravské krajiny a společnosti, historii jednotlivých míst a oblastí Moravy, kulturně-historické problematice. Jeho práce vynikají vyčerpávající excerpcí pramenů a jejich přesnou interpretací. V paměti badatelů tehdy SOAB utkvěl i svou schopností diskutovat o vědeckém problému s odborníky, ale i ochotou obětavě pomoci mladým badatelům či studentům.

Autorka tohoto medailonku nezapomene, jak jí „pan doktor Hurt“ pomáhal řešit problém překladu označení „Kopftour“ (paruka pro jednoho z uvězněných italských karbonářů), aby vzápětí dodal: „A nezapomeňte se, paní kolegyně (!!! - Menš), podívat ještě do fondu ...“.partneři

Vlastimila Hurtová (Neshybová)
sňatek: 21. 9. 1944, Brno (kostel sv. Tomáše)

ulice

Čápkova
bydliště doložené v roce 1948


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
historik a archivář, středoškolský pedagog; místo posledního odpočinku


Menš, Jord


Aktualizováno: 14. 10. 2021