Internetová encyklopedie dějin Brna

Rudolf Hurt

  PhDr. Rudolf Hurt


  • * 26.11.1902 Šardice (okr. Hodonín) – † 11.8.1978 Brno


  • historik a archivář, středoškolský pedagog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


  • zajímavé okolnosti

   Jeden z prvních žáků a absolventů pražské archivní školy. Věnoval se intenzivně zpřístupňování archiválií. Podle něj „hlavní úkol archivářů je katalogizace, resp. inventarizace archivních fondů, jelikož ta je předpokladem nejen zdárné úřední činnosti, nýbrž i bádání historických pracovníků“.
   Stal se odborníkem v řadě odvětví hospodářských dějin, jmenovitě rybnikářství a vinařství.


  • vzdělání

   gymnázium v Kyjově (1921 maturita),
   1921–1926 FF KU - historie a zeměpis,
   1922–1925 Státní archivní škola v Praze,
   1926 státní zkouška pro učitelství na středních školách, 1934 PhDr. (historie) na brněnské filozofické fakultě


  • dílo

   - Dějiny cisterciáckého kláštera na Velehradě. Díl 1 (1205–1650), Olomouc 1934. Díl 2 (1650–1784), Olomouc 1938.

   - Hrad Cimburk u Koryčan, jeho dějiny a stavební vývoj. Přerov 1940.

   - Rybnikářství na Vyškovsku. Vyškov 1957.

   - Dějiny rybnikářství na Moravě a ve Slezsku. Díl 1, Ostrava 1960, Díl 2, Praha 1960.

   - Příspěvek k dějinám staré Moravy. Brno 1963.

   - Nově zjištěné velkomoravské patrocinium. Brno 1966 (zvl. otisk z Časopisu Moravského muzea. Vědy společenské, r. 51, 1966).

   - Počátky velehradského kláštera. Brno 1967 (zvl. otisk z Časopisu Moravského muzea. Vědy společenské, r. 52, 1967).

   - Lomnicko za feudalismu. Lomnice u Tišnova 1967.

   - Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Brně-Zábrdovicích. Brno 1969.

   - Sady u Uherského Hradiště. Brno 1969 (zvl. otisk z Časopisu Moravského muzea. Vědy společenské, r. 53/54, 1968/1969).

   - Dějiny města Vracova. Brno 1969 (spolu s Jaroslavem Orlem).

   - Černé knihy práva loveckého na hradě Buchlově. Uherské Hradiště 1970 (spolu s Antonínem Verbíkem).

   - Kyjovsko. Brno 1970.

   - Die Funktion des Augustinerklosters unter den Abten Napp und Mendel. Brno 1971.

   - O poloze starého kostela Panny Marie na Starém Brně. Brno 1972.

   - Svobodné dvory na Kyjovsku. Mikulov 1972 (zvl. otisk z časopisu Jižní Morava, r. 1972).

   - Popis hranic veselského panství z roku 1677. Mikulov 1973.

   - Dějiny obce Kašavy. Kašava 1973.

   - Veselí nad Moravou. Brno 1973.

   - Vlčková. Z minulosti valašské dědiny. Památeční publikace vydaná k 600. výročí založení obce. Vlčková 1973 (spolu s Rudolfem Matoušem).

   - Šardice. 700 let obce. Brno 1986 (R. Hurt spoluautorem Otakara Miky, vyšlo po Hurtově smrti).

   - Dějiny policejního ředitelství v Brně (Organizační vývoj). Nepublikovaný strojopis.


  • zaměstnání

   1926–1929 výuka na gymnáziích v Brně, Bučovicích (a v letech 1956–1962 v Mikulově)

   na jaře (1. března) roku 1929 nastoupil do Moravského zemského archivu v Brně jako odborný archivář,
   od 1. 10. 1937 byl ustanoven vrchním archivním komisařem (fakticky ústav řídil, aniž by byl jmenován jeho ředitelem nebo správcem),
   po mnichovských událostech (1938) byl z funkce sesazen, ale od roku 1941 opětovně nahradil ve vedení archivu Leopolda Peřichu a roku 1943 byl jmenován zemským radou archivní služby,
   po osvobození byl Rudolf Hurt nařčen bývalými zaměstnanci ze spolupráce s nacisty, a přestože byl uznán nevinným, pracoval již jen ve spisovně a k 31. 8. 1948 byl propuštěn; bylo mu znemožněno zaměstnání v příbuzném oboru


  • poznámky

   Jako pracovník archivu zpracovával archivní listinné sbírky, akta šlechtická, Novou a Bočkovu sbírku, listiny vrchního a zemského soudu, gruntovní knihy, akta různých klášterů, archiválie soudní i politické správy, literární pozůstalosti významných českých osobností atd.
   Podnikl výzkumné cesty do rakouských (1930 Heilegenkreuz, 1931 Zwettel, Wien) i našich archivů (1931 Osek a Duchcov, 1934 Roudnice).

   V badatelské činnosti se věnoval několika okruhům: hospodářský život moravské krajiny a společnosti, historii jednotlivých míst a oblastí Moravy, kulturně-historické problematice. Jeho práce vynikají vyčerpávající excerpcí pramenů a jejich přesnou interpretací. V paměti badatelů tehdy SOAB utkvěl i svou schopností diskutovat o vědeckém problému s odborníky, ale i ochotou obětavě pomoci mladým badatelům či studentům.

   Autorka tohoto medailonku nezapomene, jak jí „pan doktor Hurt“ pomáhal řešit problém překladu označení „Kopftour“ (paruka pro jednoho z uvězněných italských karbonářů), aby vzápětí dodal: „A nezapomeňte se, paní kolegyně (!!! - Menš), podívat ještě do fondu ...“.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • autor

   Menš, Jord


Aktualizováno: 07. 08. 2016