Internetová encyklopedie dějin Brna

Rudolf Hurt

  PhDr. Rudolf Hurt


  • * 26.11.1902 Šardice (okr. Hodonín) – † 11.8.1978 Brno


  • historik a archivář, středoškolský pedagog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


  • zajímavé okolnosti

   Jeden z prvních žáků a absolventů pražské archivní školy. Věnoval se intenzivně zpřístupňování archiválií. Podle něj „hlavní úkol archivářů je katalogizace, resp. inventarizace archivních fondů, jelikož ta je předpokladem nejen zdárné úřední činnosti, nýbrž i bádání historických pracovníků“.
   Stal se odborníkem v řadě odvětví hospodářských dějin, jmenovitě rybnikářství a vinařství.


  • bydliště

   Brno, Čápkova 7 (1948)


  • vzdělání

   gymnázium v Kyjově (1921 maturita),
   1921–1926 FF KU - historie a zeměpis,
   1922–1925 Státní archivní škola v Praze,
   1926 státní zkouška pro učitelství na středních školách, 1934 PhDr. (historie) na brněnské filozofické fakultě


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1926–1929 výuka na gymnáziích v Brně, Bučovicích (a v letech 1956–1962 v Mikulově)
   na jaře (1. března) roku 1929 nastoupil do Moravského zemského archivu v Brně jako odborný archivář,
   od 1. 10. 1937 byl ustanoven vrchním archivním komisařem (fakticky ústav řídil, aniž by byl jmenován jeho ředitelem nebo správcem),
   po mnichovských událostech (1938) byl z funkce sesazen, ale od roku 1941 opětovně nahradil ve vedení archivu Leopolda Peřichu a roku 1943 byl jmenován zemským radou archivní služby,
   po osvobození byl Rudolf Hurt nařčen bývalými zaměstnanci ze spolupráce s nacisty, a přestože byl uznán nevinným, pracoval již jen ve spisovně a k 31. 8. 1948 byl propuštěn; bylo mu znemožněno zaměstnání v příbuzném oboru


  • poznámky

   Jako pracovník archivu zpracovával archivní listinné sbírky, akta šlechtická, Novou a Bočkovu sbírku, listiny vrchního a zemského soudu, gruntovní knihy, akta různých klášterů, archiválie soudní i politické správy, literární pozůstalosti významných českých osobností atd.
   Podnikl výzkumné cesty do rakouských (1930 Heilegenkreuz, 1931 Zwettel, Wien) i našich archivů (1931 Osek a Duchcov, 1934 Roudnice).
   V badatelské činnosti se věnoval několika okruhům: hospodářský život moravské krajiny a společnosti, historii jednotlivých míst a oblastí Moravy, kulturně-historické problematice. Jeho práce vynikají vyčerpávající excerpcí pramenů a jejich přesnou interpretací. V paměti badatelů tehdy SOAB utkvěl i svou schopností diskutovat o vědeckém problému s odborníky, ale i ochotou obětavě pomoci mladým badatelům či studentům.

   Autorka tohoto medailonku nezapomene, jak jí „pan doktor Hurt“ pomáhal řešit problém překladu označení „Kopftour“ (paruka pro jednoho z uvězněných italských karbonářů), aby vzápětí dodal: „A nezapomeňte se, paní kolegyně (!!! - Menš), podívat ještě do fondu ...“.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • ulice

   Čápkova
   bydliště doložené v roce 1948


  • autor

   Menš, Jord


Aktualizováno: 23. 01. 2020