Internetová encyklopedie dějin města Brna

Zdenka Jelínková

  Zdenka Jelínková


  • * 30.3.1920 Velká nad Veličkou – † 5.10.2005 Brno


  • etnografka, folkloristka, etnochoreoložka a pedagožka


  • národnost

   česká


  • vzdělání

   gymnázium ve Strážnici (1931–1934) a v Brně (1934–1939),
   studium na FF MU v Brně - francouzština a tělesná výchova,
   cvičitelské kurzy Sokola (během 2. světové války),
   učitelský ústav v Brně (maturita),
   od roku 1949 studium na FF MU v Brně - obor etnografie (nedokončeno)

  • vyznamenání a pocty

   cena Za vynikající práci (1970),
   Zasloužilý pracovník kultury (1985)

  • jiné pocty

   mnohá ocenění ze Strážnického festivalu


  • dílo

   zobrazit Je spoluautorkou 10 dílů videoencyklopedie Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska (Strážnice, 1994–1997) a k nim příslušných publikací.

   Od konce 40. let 20. století vedla také v Brně školy lidového tance i pro širší veřejnost.

   Také se věnovala sběratelské činnosti etnografie a folkloristiky snad ve všech moravských oblastech i na Chodsku, v Polsku, u lužických Srbů, u české menšiny v Jugoslávii. Získala bohatý materiál pro tvorbu autorských tanečních pásem i pro spolupráci s řadou folklorních souborů (Břeclavan, Pálava, Vonica Krumvíř, Zavádka, Světlovan, Kopaničár, Velička, Veličánek, Kašava, Rusava, Vsacan, Portáš Jasenná, Vysočan, Horáček Rokytno, Třebíčan, většina souborů Brněnska a další).

   Stála u zrodu Horňáckých slavností (1957), festivalu Mladé Horňácko (1972), z jejího popudu vznikla přehlídka Brněnsko tančí a zpívá (1975), na programové skladbě dalších akcí se podílela autorsky (Rožnovské slavnosti, Podluží v písni a tanci, Kraj beze stínu, národopisné slavnosti v Troubsku).

   Do bohatého rejstříku jejích činností patří i spolupráce s televizí:
   - Slovácká suita, 1966
   - Horňácká suita, 1973
   - Písně domova z Brněnska, 1984
   - Horácko a Brněnsko, 1995.

   Spolupracoval i s brněnským rozhlasem (cyklus Lidové tance na Moravě a ve Slezsku).


  • zaměstnání

   pedagogická činnost na školách po jižní Moravě (do roku 1950),
   odborná pracovnice na Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV v Brně (1950–1980),
   předsedkyně Krajského poradního sboru pro lidový tanec (od roku 1952),
   vedení studia valašského lidového tance ve Vsetíně (1991–1992)

  • odborné a zájmové organizace

   vedení dětského zemědělského útulku v Kuželově (1942),
   členka Slováckého krúžku v Brně (od roku 1936, v letech 1950–1953 vedoucí souboru),
   členka Valašského krúžku (od roku 1947 do začátku 80. let 20. století),
   zakladatelka Horáckého souboru lidových písní a tanců (1947, od roku 1955 Třebíčan),
   Sokol Brno I,
   lektorka lidového tance na Lidové konzervatoři v Brně a v Ostravě


  • obrazy

   img14449.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Cestami lidového tance. Zdenka Jelínková a česká etnochoreografie"
   "Neutuchající elán Zdenky Jelínkové"
   "Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Biografická část"
   "Antonín Václavík (1891–1959) a evropská etnologie. Kontexty doby a díla"
   "Slavné osobnosti - Zdenka Jelínková"
   "Zemřela Zdenka Jelínková"


  • autor


Aktualizováno: 01. 10. 2016

Zdeňka Jelínková na dětském festivalu Mladé Horňácko 1985. Zdroj: www.rejstrik.cz.