Internetová encyklopedie dějin Brna

Ladislav Bartoš

  PhDr. Ladislav Bartoš


  • * 9.6.1909 Brno-Královo Pole – † 9.2.1998 Brno


  • středoškolský učitel, regionální historik


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR


  • bydliště

   Brno, Hutařova 10a


  • vzdělání

   učitelský ústav v Brně,
   Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně,
   1953–1956 Vysoká škola pedagogická v Olomouci (titul PhDr. získal na brněnské filozofické fakultě v roce 1968)

  • jiné pocty

   jeho jméno je uvedeno na pamětní desce umístěné na žulovém hranolu označujícím střed Kaple sv. Kříže a první trigonometrický bod na území ČSR - Ostrá horka, Brno-Soběšice


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1931–1965 výuka na školách v Brně a okolí,
   1965–1971 SPŠ elektrotechnická v Brně (poslední působiště),
   externí vedoucí kabinetu dějepisu Krajského pedagogického ústavu v Brně


  • poznámky

   Kromě učitelské profese a práce v brněnském Krajském pedagogickém ústavu se zabýval regionální historií a v tomto oboru publikoval.
   V roce 1958 na základě studia archivních pramenů prováděl za pomocí soběšických občanů odkryvné práce na Ostré horce u Soběšic, což ho ve spolupráci s Ing. Aloisem Šimkem dovedlo k objevení základů Kaple sv. Kříže a tím i nalezení historicky prvního trigonometrického bodu na našem státním území zaměřeného Liesganigem v roce 1759.
   (Podklady k této osobnosti a jejím blízkým příbuzným připravil pan Ladislav Bartoš, syn PhDr. Ladislava Bartoše. Děkujeme.)


  • obrazy

   img11722.jpg img11723.jpg


  • osoby

   Alois Šimek
   spolupráce na odhalení základů Kaple sv. Kříže


  • partneři

   Marie Bartošová (Doušková)
   sňatek: 26. 10. 1938, Brno


  • děti

   Ladislav Bartoš


  • rodiče

   František Jan Bartoš
   Karla Bartošová (Kleinová)


  • ulice

   Hutařova
   bydliště


  • osoba na objektech

   První trigonometrický bod na našem území
   pamětní deska: Soběšice-Ostrá horka


  • objekty

   Lípa svobody
   památný strom: Zeiberlichova X Melatín 0/01
   jako malý chlapec nesl v čele průvodu se dvěma spolužáky ozdobenou lipku na místo vysazení


  • stavby

   Kaple sv. Kříže
   Soběslavova
   Ladislav Bartoš zjistil původní umístění Kaple sv. Kříže


  • události

   28. 10. 1919
   Vysazení Lípy svobody v Soběšicích
   jako malý školák se účastnil slavnosti


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Jis


Aktualizováno: 08. 06. 2019

Ladislav Bartoš (vpravo) s Aloisem Šimkem (uprostřed) a soběšickým občanem Josefem Kubáskem v roce 1962. Fotografii z rodinného archívu zaslal pan Ladislav Bartoš, děkujeme.