Internetová encyklopedie dějin Brna

Alois Šimek

  doc. Ing. Alois Šimek


  • * 15.6.1883 Telč – † 10.4.1967 Brno


  • zeměměřič, vysokoškolský pedagog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Kromě odborné profese a plnění služebních povinností se zabýval zeměměřičskou historií a v tomto oboru publikoval.
   V letech 1954–1958 provedl prověření stupňového měření v bývalém Rakousku z let 1759–1768 v moravské části Liesganigova řetězce, což ho ve spolupráci s historikem PhDr. Ladislavem Bartošem dovedlo k objevení základů Kaple sv. Kříže a tím i nalezení historicky prvního trigonometrického bodu na našem státním území zaměřeného Liesganigem v roce 1759.


  • bydliště

   Brno, Veveří 52


  • jiné pocty

   jeho jméno je uvedeno na pamětní desce umístěné na žulovém hranolu označujícím střed Kaple sv. Kříže a první trigonometrický bod na území ČSR - Ostrá horka, Brno-Soběšice


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   před 1. světovou válkou výkonný triangulátor ve Vídni,
   pracovník triangulační kanceláře ministerstva financí v Praze,
   1922–1924 budoval trigonometrickou síť Velkého Brna jako základ pro připravované nové katastrální mapování Brna,
   přednosta katastrální měřické služby na Moravě (vrchní měřičský rada),
   docent Vysoké školy technické v Brně


  • poznámky

   (podklady k této osobnosti připravil pan Ladislav Bartoš, děkujeme)


  • obrazy

   img11725.jpg img11724.jpg


  • osoby

   Ladislav Bartoš
   spolupráce na odhalení základů Kaple sv. Kříže


  • ulice

   Veveří
   bydliště


  • osoba na objektech

   První trigonometrický bod na našem území
   pamětní deska: Soběšice-Ostrá horka


  • stavby

   Kaple sv. Kříže
   Soběslavova
   podílel se na odhalení základů Kaple sv. Kříže


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Jis


Aktualizováno: 21. 02. 2014

Alois Šimek v roce 1958. Fotografii z rodinného archívu zaslal pan Ladislav Bartoš, děkujeme.