Rajmund Navrátil

* 27.5.1892 Kojetín (okres Přerov) – † 26.5.1944 Praha, Pankrác


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace
partner osobnosti: Anežka Navrátilová


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

popraven


poznámky

Na pokyn Josefa Dřevojánka hledal Rajmund Navrátil v září 1941 spolu s Františkem Mádlem a Janem Procházkou v Dřínově na Kroměřížsku vysílačku výsadku S1/R. Hledání bylo neúspěšné, poněvadž vysílačku pár dní předtím odnesli odbojáři z Kroměříže v čele s Irenou Svobodovou, manželkou Ludvíka Svobody.
O Navrátilových odbojových aktivitách se však dozvěděli nacisté a 26. 11. 1941 ho přijeli do Kojetína zatknout. Protože byl téhož dne v Brně na pohřbu, gestapo jej nezastihlo. Na popud nevlastní matky, Kamily Navrátilové, ho o tom telefonicky informovala bývalá manželka Anežka Navrátilová. Rajmund Navrátil se před nacisty ukrýval až do října 1943.
Za druhého stanného práva bylo v Brně a v Táboře popraveno 10 osob, které Navrátilovi od podzimu 1941 do jara 1942 nějak pomohly.
Dne 13. 10. 1943 byl Navrátil zatčen v Kloboukách u Brna. Během tvrdých výslechů udal řadu osob, které ho ukrývaly. Většinou šlo o kolegy zahradníky, které znal z dřívějška.
Proces s Rajmundem Navrátilem a jeho 30 podporovateli se konal začátkem roku 1944. Navrátil byl spolu se třemi dalšími osobami odsouzen k trestu smrti. K jeho výkonu došlo dne 26. 5. 1944 v Praze na Pankráci, den před 52. Navrátilovými narozeninami.
(Datum narození pro naši encyklopedii upřesnil 14. 3. 2017 na základě svých výzkumů Mgr. Petr Jirák, děkujeme. Podrobněji viz JIRÁK, Petr: Kojetín v období protektorátu. Vybrané kapitoly. Kojetín 2015, s. 39–43, kapitola Dramatický osud odbojáře Rajmunda Navrátila.)


prameny, literatura

článek ve sborníku nebo kapitola v knize

"Příběh odbojáře Rajmunda Navrátila z Kojetína"


osoby

Josef Dřevojánek
spolupráce v odboji Jan Hovůrka
spolupráce v odboji František Mádle
spolupráce v odboji Kamila Navrátilová
poskytla mu pomoc na útěku před gestapem Jan Procházka
spolupráce v odboji
další osoby (3)...Menš


Aktualizováno: 26. 03. 2020