Internetová encyklopedie dějin Brna

Emanuel Ranný st.

  Emanuel Ranný st.


  • * 29.12.1913 Čuprija (Jugoslávie) – † 16.3.2008


  • výtvarník
   otec osobnosti: Michal Ranný


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   v roce 1996 daroval Muzeu města Brna z tvorby svého syna Michala Ranného na tři sta kreseb a akvarelů


  • bydliště

   usedlost Štěpánovice na Tišnovsku


  • vzdělání

   gymnázium v Tišnově - kresba u prof. O. Rosenbauma,
   studium na ŠUŘ v Brně - u P. Dilingera,
   1933–1938 grafika na AVU v Praze u F. T. Šimona

  • vyznamenání a pocty

   zasloužilý umělec (1985),
   čestná cena k 10. výročí osvobození,
   odměna v celostátní soutěži za soubor grafických listů Statečná krajina (1975),
   krajská cena Jiřího Krohy (1981),
   stříbrná medaile Jihomoravského kraje (1983)

  • jiné pocty

   čestný občan města Tišnova (1989)


  • zaměstnání

   pracovník v cukrovaru v Jugoslávii,
   výtvarník,
   profesor figurálního kreslení na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   SVU Aleš v Brně


  • poznámky

   Je také autorem známek - vytvořil motiv dřevěného mostu v Černvíru (nominální hodnota 11 Kč).
   Ve své tvorbě byl ovlivněn nizozemským mistrem Seghersem a později ho ovlivnilo dílo malíře Paula Cézanna.
   Námětově se stále vracel ke krajině - staré sady, skály. Ovládal techniku dřevorytu a litografie, přesto dával přednost suché jehle.
   Nevyhýbal se ani vesnickým a městským vedutám.
   Unikátní je zpracování motivů židovského hřbitova v Lomnici u Tišnova.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Jiří Auermüller
   přítel Ctibor Bayer
   žák Emanuela Ranného Jindřich Kocián
   student Pavel Mareš
   student Mojmír Medek
   student
   další osoby (3)...


  • partneři

   Zdenka Ranná (Samsonová)
   sňatek: 1942


  • děti

   Michal Ranný
   Emanuel Ranný


  • autor


Aktualizováno: 29. 12. 2018