Prof. Ing. arch. Zdeněk Alexa

* 2.7.1911 – † 18.10.1972


architekt, vysokoškolský pedagog


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


vyznamenání a pocty

Řád práce


zaměstnání

profesor Katedry architektonické tvorby, obytných a občanských staveb FAST VUT


odborné a zájmové organizace

Spolek posluchačů techniky


prameny, literatura

osoby

stavby

Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7/543
architekt rozšíření stavby


Menš


Aktualizováno: 05. 04. 2017