Antonín Lange

* 18.12.1889 Ostrava – † 27.6.1943 Osvětim


válka a odboj 1939–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

„Jsme Tvoji v duchu i pravdě a Tys náš tatíček, jsme Tvé dílo, veď a formuj nás v národ svůj podle svých zásad“, takto ve školní kronice vyjádřil svůj obdiv k osobnosti prezidenta Masaryka po vzniku Československé republiky


příčina úmrtí

zahynul


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno v Čeladné na pamětní desce obětí světových válek a u hřiště na pamětní desce obětí okupace


zaměstnání

zatimní učitel dvojtřídní školy v Dobroticích,
učitel obecné školy na Gruni: od 1. 12. 1911 do listopadu 1912, znovu od srpna 1914 do 20. 6. 1915, kdy narukoval do války, poté od školního roku 1925/1926 do 31. 12. 1936,
od 1. 1. 1937 v Dolní Čeladné,
řídicí učitel, obecná škola ve Frýdku-Starém Městě


odborné a zájmové organizace

Klub českých turistů,
Československý Červený kříž,
Ústřední spolek jednot učitelských v zemi Moravskoslezské


poznámky

V obecné škole na Gruni založil školní kroniku v lednu 1912. Byl velmi pokrokový, oddaný myšlenkám Masaryka. Dostal se do sporu s kaplanem P. Richardem Weindlichem v otázce vztahu k Husovi, jejich spor se objevil dokonce v parlamentu (interpelace č. 386/IV z 8. 4. 1930). Za jeho působení byla vystavěna nová školní budova na Gruni (nesla od roku 1933 čestný název Bezručova škola). Byl vášnivým lyžařem, vyučoval v zimních měsících také své žáky lyžování, „jež v našem horském kraji má i praktický význam, jenž ještě dnes je nedoceněn“.
Spolu s manželkou organizovali pro školáky vánoční besídky či školní výlety, využívali svých přátelských kontaktů s různými osobnostmi, aby byly tyto akce co nejlevnější a žákům přinesly co největší užitek. Když jeli např. na Výstavu soudobé kultury v Československu konanou v roce 1928 v Brně, spojenou s návštěvou Macochy, díky kontaktům získali ubytování v soukromí a částečně i stravu zdarma, takže nadšené děti psaly domů, „že se mají lepší než doma o posvícení“. Určitě se však musel jako učitel dostávat do konfliktů s rodiči, když dětem rozdával z daru divize Čsl. červeného kříže v Brně zubní pasty, kartáčky na zuby, mýdla, či trval na řádném plnění školní docházky...
Za okupace zapojen do odbojové organizace Obrana národa, spolupracoval na organizování přechodů osob do emigrace přes Polsko nebo Slovensko, podílel se na rozšiřování ilegálního tisku, letáků atp.
osoby

Petr Bezruč
přítel Tomáš Garrigue Masaryk
A. Lange byl oddaným stoupencem T. G. Masaryka Jan Uher
přítelosoba na objektech

učitelé Země moravskoslezské
pamětní deska: Moravské náměstí 6/01


Menš


Aktualizováno: 19. 07. 2020