Internetová encyklopedie dějin Brna

Jakob I. Moises Heller (Häller)

  Jakob I. Moises Heller (Häller)


  • * kolem 1760 Kynšperk nad Ohří (okr. Sokolov) – † 7.11.1815 Brno


  • vlnařský manufakturista


  • státní příslušnost

   Habsburská monarchie, Rakouské císařství


  • nej...

   Brno: první podnikatel (vlnařský manufakturista) židovského vyznání

  • zajímavé okolnosti

   Aby se mohl zdržovat ve městě Brně, stal se roku 1795 nájemcem krčmy na hradě Špilberku.
   Roku 1809 se Jakob I. věnoval péči o nemocné a zraněné vojáky po bitvě u Aspernu (Rakousko). Dále věnoval 200 zlatých na zkrášlení vrchu Františkov (nyní Denisovy sady).


  • vzdělání

   v mládí pobýval v Sasku, kde se seznámil s výrobou jemného vlněného cajku


  • zaměstnání

   po návratu ze Saska provozoval se svým švagrem Aronem Austerlitzem tkalcovství,
   ve Vratislavi se obeznámil s pálením a výrobou rosolky a roku 1784 převzal na 10 let nájem palírny v Hodoníně,
   využil svých znalostí vlnařské výroby a po roce 1795 uzavřel smlouvu s brněnským soukenickým mistrem Franzem Titzem, který neměl k samostatné vlnařské výrobě dostatečný kapitál, čímž se stal prvním židovským podnikatelem v Brně,
   roku 1802 požádal o udělení továrního oprávnění s odůvodněním, že již 6 let provozuje výrobu suken a kazimíru v Křídlovické ulici, kde má 30 stavů a novou valchu poháněnou koňmi - jeho žádost byla nejdříve zamítnuta s tím, že žadatel přísluší do Čech a není řádně vyučen (po odvolání a dalekosáhlém šetření dvorská komora rozhodla ve prospěch žadatele a roku 1804 mu tovární oprávnění udělila; název firmy byl Jakob Hällerische k. k. priv. Feintuchfabrik), své jmění odkázal synovci Jakobu II. Hellerovi z Kynšperka, který měl firmu dále vést pod stejným názvem


  • poznámky

   dědic Jakob II. Heller měl povinnost vyplatit vdově Juditě (po Jakobu I. Hellerovi) 10 000 zlatých vídeňské měny a měl dohlížet na zřízenou nadaci ve výši 28 000 zlatých, ze které plynuly úroky všeobecné nemocnici v Brně


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Jakob II. Heller
   synovec


  • rodiče

   Moises Löbl Löwy


  • ulice

   Křídlovická
   dílna na výrobu suken a kazimíru


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 05. 11. 2017