Internetová encyklopedie dějin města Brna

Johann Leopold Köffiller

  Johann Leopold Köffiller


  • * 14.11.1743 Brno – † 17.9.1814 Brno


  • velkoobchodník, směnárník a manufakturista v soukenictví
   dítě osobnosti: Michael Johann Köffiller
   bratr osobnosti: Karl Peter Maxmilian Köffiller


  • šlechtický titul

   rytíř

  • státní příslušnost

   Habsburská monarchie, Rakouské císařství


  • nej...

   Brno: postavil první dělnickou kolonii v Brně v tzv. Červené ulici (nyní Mezírka), kterou tvořilo 44 přízemních domků ve dvou řadách

  • zajímavé okolnosti

   Vedle svého podnikání se zajímal o zemědělství a byl nájemcem c.k. poštovní stanice v Pozořicích. Od roku 1787 byl administrátorem a nájemcem židovské daně.


  • měšťan od

   1767


  • vzdělání

   studoval cizí jazyky a podnikl studijní cesty po Evropě, pobýval zejména v Německu, Holandsku, Itálii a Anglii

  • jiné pocty

   povýšen do jednoduchého šlechtického stavu (1767),
   povýšen do rytířského stavu za zásluhy o rozvoj obchodu a průmyslové výroby (1773)


  • zaměstnání

   v letech 1761–1763 působil jako volontér v pražské a pak vídeňské směnárně,
   po návratu z cest se věnoval obchodu a směnárenství v otcově firmě,
   v roce 1766 převzal v zastoupení skupiny zdejších velkoobchodníků státní manufakturu na jemná sukna (přestěhovanou sem z Kladrub nad Labem na předměstí Velká Nová, nyní Lidická ulice) a v roce 1768 druhou brněnskou manufakturu na plyš, zřízenou francouzskými odborníky (pod jeho vedením státní manufaktura na jemná sukna překonala krizi a rozšířila vývoz výrobků zejména na Balkán), manufaktura na výrobu plyše však již roku 1770 zanikla

   roku 1781 převzal první manufakturu do osobního vlastnictví,
   v 70. letech 18. století zaměstnával asi 1000 dělníků, aby zefektivnil a zmodernizoval výrobu, povolal během 80. let 18. století z Německa do Brna jako své zaměstnance a spolupracovníky J. G. Bräunlicha, H. Hopfa, W. Mundyho, J. H. Offermanna a další,
   v roce 1790 pro zhoršující se odbytové možnosti v důsledku války s Tureckem musel omezit výrobu a posléze zcela zastavit,
   v letech 1792–1793 byly budovy, zařízení a zásoby jeho manufaktury prodány v dražbě

  • odborné a zájmové organizace

   byl členem Salmovy zednářské lóže U vycházejícího slunce v Brně


  • poznámky

   Na svých obchodních cestách se seznámil s evangelickým kazatelem V. H. Rieckem a pozval jej do Brna, když zřídil pro dělníky ve své továrně evangelickou modlitebnu, v níž se o Vánocích roku 1782 sloužila první bohoslužba.
   Roku 1783 zakoupil bývalou stavovskou jízdárnu v Brně (v dnešní Husově ulici) a zřídil v ní první brněnskou evangelickou modlitebnu (pro své zaměstnance).


  • pojmenované ulice

   - Köffillerova (Zábrdovice)


  • prameny, literatura

   zobrazit "Brněnští podnikatelé a jejich podniky 1764-1948. Encyklopedie podnikatelů a jejich rodin"
   "Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století"


  • osoby

   Mathias Abraham Seitter
   pracovník


  • partneři

   Marie Anna Köffillerová (Schutzbrethová)
   sňatek: 1767


  • děti

   Karl Köffiller


  • rodiče

   Michael Johann Köffiller
   Marie Anna Köffillerová


  • sourozenci

   Johann Anton Ignaz Köffiller
   Johanna Michaela Dominiana Köffillerová
   Anna Vinzencie Marie Köffillerová
   Marie Anna Juliana Köffillerová
   Marie Johanna Köffiller

   další sourozenci (4)...
   Josef Sigismund Joachim Köffiller
   Anton Johann Franz Köffiller
   Marie Franziska Theresie Kofflerová (Köffillerová)
   Karl Peter Maxmilian Köffiller


  • události

   24. 2. 1763
   Založení první textilní manufaktury v Brně
   postavil první dělnickou kolonii v Brně v tzv. Červené ulici (nyní Mezírka)


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 15. 09. 2016