Internetová encyklopedie dějin Brna

Johann Leopold Köffiller

  Johann Leopold Köffiller


  • * 14.11.1743 Brno – † 17.9.1814 Brno


  • velkoobchodník, směnárník a manufakturista v soukenictví
   dítě osobnosti: Michael Johann Köffiller
   bratr osobnosti: Karl Peter Maxmilian Köffiller


  • šlechtický titul

   rytíř

  • státní příslušnost

   Habsburská monarchie, Rakouské císařství


  • nej...

   Brno: postavil první dělnickou kolonii v Brně v tzv. Červené ulici (nyní Mezírka), kterou tvořilo 44 přízemních domků ve dvou řadách

  • zajímavé okolnosti

   Vedle svého podnikání se zajímal o zemědělství a byl nájemcem c.k. poštovní stanice v Pozořicích. Od roku 1787 byl administrátorem a nájemcem židovské daně.


  • měšťan od

   1767


  • vzdělání

   studoval cizí jazyky a podnikl studijní cesty po Evropě, pobýval zejména v Německu, Holandsku, Itálii a Anglii

  • jiné pocty

   povýšen do jednoduchého šlechtického stavu (1767),
   povýšen do rytířského stavu za zásluhy o rozvoj obchodu a průmyslové výroby (1773)


  • zaměstnání

   v letech 1761–1763 působil jako volontér v pražské a pak vídeňské směnárně,
   po návratu z cest se věnoval obchodu a směnárenství v otcově firmě,
   v roce 1766 převzal v zastoupení skupiny zdejších velkoobchodníků státní manufakturu na jemná sukna (přestěhovanou sem z Kladrub nad Labem na předměstí Velká Nová, nyní Lidická ulice) a v roce 1768 druhou brněnskou manufakturu na plyš, zřízenou francouzskými odborníky (pod jeho vedením státní manufaktura na jemná sukna překonala krizi a rozšířila vývoz výrobků zejména na Balkán), manufaktura na výrobu plyše však již roku 1770 zanikla

   roku 1781 převzal první manufakturu do osobního vlastnictví,
   v 70. letech 18. století zaměstnával asi 1000 dělníků, aby zefektivnil a zmodernizoval výrobu, povolal během 80. let 18. století z Německa do Brna jako své zaměstnance a spolupracovníky J. G. Bräunlicha, H. Hopfa, W. Mundyho, J. H. Offermanna a další,
   v roce 1790 pro zhoršující se odbytové možnosti v důsledku války s Tureckem musel omezit výrobu a posléze zcela zastavit,
   v letech 1792–1793 byly budovy, zařízení a zásoby jeho manufaktury prodány v dražbě

  • odborné a zájmové organizace

   byl členem Salmovy zednářské lóže U vycházejícího slunce v Brně


  • poznámky

   Na svých obchodních cestách se seznámil s evangelickým kazatelem V. H. Rieckem a pozval jej do Brna, když zřídil pro dělníky ve své továrně evangelickou modlitebnu, v níž se o Vánocích roku 1782 sloužila první bohoslužba.
   Roku 1783 zakoupil bývalou stavovskou jízdárnu v Brně (v dnešní Husově ulici) a zřídil v ní první brněnskou evangelickou modlitebnu (pro své zaměstnance).


  • pojmenované ulice

   - Köffillerova (Zábrdovice)


  • prameny, literatura


  • osoby

   Mathias Abraham Seitter
   pracovník


  • partneři

   Marie Anna Köffillerová (Schutzbrethová)
   sňatek: 1767


  • děti

   Karl Köffiller


  • rodiče

   Michael Johann Köffiller
   Marie Anna Köffillerová


  • sourozenci

   Johann Anton Ignaz Köffiller
   Johanna Michaela Dominiana Köffillerová
   Anna Vinzencie Marie Köffillerová
   Marie Anna Juliana Köffillerová
   Marie Johanna Köffiller

   další sourozenci (4)...


  • události

   24. 2. 1763
   Založení první textilní manufaktury v Brně
   postavil první dělnickou kolonii v Brně v tzv. Červené ulici (nyní Mezírka)


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 15. 09. 2016