Johann Leopold Köffiller

* 14.11.1743 Brno – † 17.9.1814 Brno


velkoobchodník, směnárník a manufakturista v soukenictví
dítě osobnosti: Michael Johann Köffiller
bratr osobnosti: Karl Peter Maxmilian Köffiller


šlechtický titul

rytíř


státní příslušnost

Habsburská monarchie, Rakouské císařství


nej...

Brno: postavil první dělnickou kolonii v Brně v tzv. Červené ulici (nyní Mezírka), kterou tvořilo 44 přízemních domků ve dvou řadách


zajímavé okolnosti

Vedle svého podnikání se zajímal o zemědělství a byl nájemcem c.k. poštovní stanice v Pozořicích. Od roku 1787 byl administrátorem a nájemcem židovské daně.


měšťan od

1767


vzdělání

studoval cizí jazyky a podnikl studijní cesty po Evropě, pobýval zejména v Německu, Holandsku, Itálii a Anglii


jiné pocty

povýšen do jednoduchého šlechtického stavu (1767),
povýšen do rytířského stavu za zásluhy o rozvoj obchodu a průmyslové výroby (1773)


zaměstnání

v letech 1761–1763 působil jako volontér v pražské a pak vídeňské směnárně,
po návratu z cest se věnoval obchodu a směnárenství v otcově firmě,
v roce 1766 převzal v zastoupení skupiny zdejších velkoobchodníků státní manufakturu na jemná sukna (přestěhovanou sem z Kladrub nad Labem na předměstí Velká Nová, nyní Lidická ulice) a v roce 1768 druhou brněnskou manufakturu na plyš, zřízenou francouzskými odborníky (pod jeho vedením státní manufaktura na jemná sukna překonala krizi a rozšířila vývoz výrobků zejména na Balkán), manufaktura na výrobu plyše však již roku 1770 zanikla

roku 1781 převzal první manufakturu do osobního vlastnictví,
v 70. letech 18. století zaměstnával asi 1000 dělníků, aby zefektivnil a zmodernizoval výrobu, povolal během 80. let 18. století z Německa do Brna jako své zaměstnance a spolupracovníky J. G. Bräunlicha, H. Hopfa, W. Mundyho, J. H. Offermanna a další,
v roce 1790 pro zhoršující se odbytové možnosti v důsledku války s Tureckem musel omezit výrobu a posléze zcela zastavit,
v letech 1792–1793 byly budovy, zařízení a zásoby jeho manufaktury prodány v dražbě


odborné a zájmové organizace

byl členem Salmovy zednářské lóže U vycházejícího slunce v Brně


poznámky

Na svých obchodních cestách se seznámil s evangelickým kazatelem V. H. Rieckem a pozval jej do Brna, když zřídil pro dělníky ve své továrně evangelickou modlitebnu, v níž se o Vánocích roku 1782 sloužila první bohoslužba.
Roku 1783 zakoupil bývalou stavovskou jízdárnu v Brně (v dnešní Husově ulici) a zřídil v ní první brněnskou evangelickou modlitebnu (pro své zaměstnance).


pojmenované ulice

- Köffillerova (Zábrdovice)



osoby





události

24. 2. 1763
Založení první textilní manufaktury v Brně
postavil první dělnickou kolonii v Brně v tzv. Červené ulici (nyní Mezírka)


Jord


Aktualizováno: 15. 09. 2016