Max Israel Gomperz

* 1.3.1822 Brno – † 7.11.1913 Vídeň (Rakousko)


průmyslník ve vlnařství a cukrovarnictví, bankéř ve Vídni


šlechtický titul

Ritter von Gomperz (21. 12. 1877)


národnost

německá


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


nej...

Rakousko-Uhersko: spoluzakladatel školy pro řemeslníky první svého druhu v habsburské monarchii


zajímavé okolnosti

Během studijních cest po západní Evropě se obeznámil s tamním „odborným“ řemeslným školstvím. Roku 1851 založil společně se zdejším ředitelem vyšší reálky Josefem Auspitzem školu pro řemeslníky první svého druhu v habsburské monarchii.


vzdělání

od roku 1839 se věnoval výrobě suken a své znalosti si rozšířil delším pobytem ve francouzském Sedanu


vyznamenání a pocty

rytířský Řád železné koruny III. třídy (31. 10. 1867),
komturský kříž Řádu Františka Josefa (27. 10. 1873)


zaměstnání

v roce 1850 se s bratrem Juliem stali vedoucími továrny v Brně svého děda Lazara Auspitze pod firmou L. Auspitz Enkel


odborné a zájmové organizace

do roku 1861 byl viceprezidentem brněnské Obchodní živnostenské komory,
president správní rady c. k. privilegované České západní dráhy,
poslanec Říšské rady


hrob

Wien, Friedhof Döbling, 19. Bezirk, Hartäckerstrasse 65 (rodinná hrobka)osoby

Josef Adolf Auspitz
spoluzakladatel školy pro řemeslníky první svého druhu v habsburské monarchii Lazar Auspitz
dědeček (M. I. Gomperz po něm převzal továrnu)


partneři
osoba na objektech

donátoři obřadní síně
pamětní deska: Nezamyslova 27/03
donátor


události

1837
Založení továrny na jemné sukno L. Auspitze
vnuk zakladatele a majitele továrny


Jord


Aktualizováno: 25. 01. 2016