Theodor Gustav Anton Offermann

* 8.2.1822 Brno, předměstí Náhon – † 15.11.1892 Brno


průmyslník ve vlnařství, strojírenství; podnikatel v cukrovarnictví a pivovarnictví
dítě osobnosti: Karl Offermann
bratr osobnosti: Karl Julius Josef Offermann


šlechtický predikát

od 1. 9. 1892 svobodný pán


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

byl významným podporovatelem Moravského uměleckoprůmyslového muzea v Brně


příčina úmrtí

zápal plic


bydliště

Brno, Jezuitská 1


vzdělání

Univerzita v Berlíně


vyznamenání a pocty

nositel rytířského kříže francouzské Čestné legie,
vyznamenán Řádem železné koruny 3. třídy (1879)


jiné pocty

čestný občan Vyškova na Moravě a Schrattenthalu v Dolních Rakousích


zaměstnání

v letech 1845–1884 ve vedení rodinné firmy na výrobu suken, přemíra funkcí jej vedla k předání podílu bratru Karlovi,
význačně se podílel na vedení strojírny svého tchána Thomase Bracegirdla,
spoluzakladatel několika cukrovarů (Drnovice u Vyškova, Šoproň v Uhrách) pod firmou T. Offermann a spol.


odborné a zájmové organizace

od roku 1872 předseda správní rady 1. brněnské strojírny, která vznikla fúzí Bracegirdlova a Luzova podniku,
člen představenstva mnohých důlních společností,
prezident Rosické důlní společnosti,
ředitel Mirošovského těžířstva a prezident Moravské eskontní banky,
člen kuratoria Mähr. Gewerbemuseum od roku 1873,
člen obecního výboru v Brně v letech 1879–1884; mnohých obecně prospěšných a humanitárních spolků


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skupina 14, řada 1, hroby č. 30–37 (po roce 1971 odstraněno)


pojmenováno

Theodor Freiherr v. Offermann-Stiftung


poznámky

Byl majitelem statku Jehnice (dnes městská část Brno-Jehnice) a velkostatků Schrattenthal a Deizendorf v Dolních Rakousích.
Datum narození je podle matriky 8. 2. 1822.
osoby

Adolph Josepf Johann Beischläger
A. Beischläger s dětmi prodali panství Jehnice T. Offermannovi Hermann Klebek
přítel Adolf/Abraham Löw
spolupráce v pivovaru v Jehnicích


partneři

Anna Offermann (Bracegirdle)
sňatek: 25. 4. 1847, Brno

ulice

Jezuitská
bydliště


osoba na objektech

členové kuratoria
pamětní deska: Husova 14/03


stavby

Uměleckoprůmyslové muzeum
Husova 14/536
jeden z hlavních podporovatelů muzea


události

17. 2. 1883
Otevření budovy Uměleckoprůmyslového muzea
jeden z hlavních podporovatelů muzea
2. 12. 1873
Slavnostní otevření Moravského průmyslového muzea
jeden z hlavních podporovatelů muzea


související odkazy

Jord, Menš


Aktualizováno: 14. 11. 2023