MVDr. Josef Životský

* 30.6.1867 Doubravník – † 19.1.1932 Brno


zvěrolékař


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


nej...

Československo: první zemský zvěrolékař


zajímavé okolnosti

Ve vídeňském katalogu doktorů veterinární medicíny měl pořadové číslo 2 (byl však tehdy zamítnut). Z jeho iniciativy vznikla sbírka na pořízení insignií pro Vysokou školu zvěrolékařskou.


vzdělání

Vysoká škola zvěrolékařská ve Vídni (8. 2. 1890 obdržel diplom),
dne 22. 6. 1921 získal doktorát na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně


zaměstnání

zvěrolékař v Tišnově, od roku 1893 jmenován státním zvěrolékařem v Prostějově,
v roce 1895 jmenován státním okresním zvěrolékařem v Holešově (zde působil 24 let),
23. 2. 1919 povolán do Brna jako přednosta zvěrolékařského oddělení zemské politické správy a zemský veterinární referent


odborné a zájmové organizace

Hospodářský spolek v Holešově (založil družstvo pro chov skotu s plemennou knihou, zasloužil se o zřízení rolnické družstevní mlékárny, organizoval pravidelné výstavy skotu v Holešově),
předseda místní školní rady,
v roce 1898 byl zvolen za holešovický okres delegátem zemědělské rady,
člen výboru pro chov koní při ústředním sboru),
člen říšského poradního sboru zvěrolékařského na ministerstvu orby ve Vídni,
předseda Ústřední jednoty čs. zvěrolékařů,
organizoval a řídil I. sjezd československých zvěrolékařů v roce 1927,
redaktor časopisu Zvěrolékařský obzor


hrobstavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


související odkazy

matriční záznam - N
MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 15535, Matrika narozených Doubravník 1865–1899, s. 45 (Doubravník).


Zatl


Aktualizováno: 07. 11. 2017